Aktuelt

Solid OBOS-resultat tross pandemi

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

OBOS oppnådde et resultat før skatt i 2020 på 3 224 millioner kroner, mot 3 737 millioner kroner året før. 2020 var det beste året for nyboligsalg siden 2016.

Verdijustert egenkapital var 49 625 millioner kroner ved utgangen av 2020. Bokført egenkapital var 29 112 millioner kroner. 

– Vi legger bak oss et år som har vært preget av et godt boligmarked med høy boligprisvekst og økt volum innenfor nybolig- og bruktboligmarkedet, både i Norge og Sverige. Virksomheten har hatt stort trykk på kostnadskontroll og effektiv drift for å motvirke eventuelle negative effekter av den pågående pandemien. Dette har gitt betydelige innsparinger. Store engangseffekter gjør at OBOS til tross for pandemien leverer sitt nest beste år noensinne resultatmessig, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding. 

Rekordmange byggestarter 
Nyboligsalget og igangsetting av nye prosjekter bremset kraftig opp da koronapandemien rammet i mars i fjor. Til tross for et utfordrende år klarte OBOS likevel å øke boligsalget med sju prosent. Økningen skyldes godt salg i både Norge og Sverige, drevet av attraktive prosjekter som møter boligbehovet, fortsatt lave renter og tilgang på finansiering. 

– OBOS har fra sommeren 2020 offensivt prioritert å bruke sin finansielle styrke til å byggestarte så mange boliger som mulig for å bidra til å holde hjulene i byggebransjen i gang og for å sikre fremtidig verdiskapning, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. 

OBOS-konsernet igangsatte 3 530 boliger i 2020, hvorav OBOS sin andel utgjorde 3206 boliger. Dette gjør OBOS til den boligaktør i Norden som har igangsatt flest boliger i 2020. 

Satsing på boligkjøpsmodeller
Samlet ble det solgt 3 633 nye boliger i selskaper eid eller deleid av OBOS i 2020, mot 3 404 boliger i 2019. Av boliger solgt i 2020 ble 2 117 solgt i Norge og 1 516 solgt i Sverige.OBOS’ andel av totalt antall solgte nye boliger var 3 262 boliger. 243 av boligene ble solgt til sluttbruker med de alternative boligkjøpsmodellene OBOS Bostart og OBOS Deleie, i tillegg til salg med normale vilkår. Disse nye boligkjøpsmodellene er utviklet for å senke terskelen til boligmarkedet. 

Det ble ferdigstilt 2 992 boliger i selskaper eid eller deleid av OBOS. OBOS sin andel utgjorde 2645 boliger, noe som utgjør en reduksjon på 748 boliger fra 2019. 

– Reduksjonen i antall ferdigstilte boliger er som forventet og en vesentlig forklaring på lavere resultater innen segment boligutvikling, sier Siraj. 

Ved utgangen av 2020 hadde konsernet til sammen 5 642 boliger under produksjon, OBOS sin andel utgjorde 4837 boliger. 

Store tomteinvesteringer
Det er i 2020 investert i boligtomter til en verdi av over 6 milliarder kroner, som samlet skal gi plass til mer enn 6500 boliger. Kjøpet av Aker-porteføljen på Fornebu på 1,86 milliarder kroner og Gasklockan i Stockholm på over 729 millioner norske kroner, var de største enkelttransaksjonene. 

En vesentlig del av OBOS sin verdiskapning de siste årene har vært knyttet til gevinster ved salg av eiendom, aksjer og virksomheter. Engangseffekter i 2021 var totalt 636 millioner kroner høyere enn i 2019. De største engangseffektene i 2020 var knyttet til gevinst ved salg av OBOS Energi og OBOS’ andel av gevinsten knyttet til Veidekkes salg av Eiendom. 

De strategiske aksjeinvesteringene har i 2020 skapt over 900 millioner kroner i fri kontantstrøm gjennom utbytte. 

Godt posisjonert for vekst i Sverige
30. november 2020 lanserte OBOS sin medlemssatsing i Sverige. Dermed kan OBOS nå tilby svenske kunder den samme relasjonen til OBOS som norske kunder. Satsingen underbygger også konsernets strategiske satsing rettet mot storbyene Stockholm, Gøteborg og Malmö. Ved utløpet av januar 2021 har antall svenske medlemmer passert 5 000, hvorav halvparten i Stockholm, og merkevarekunnskapen er steget betydelig. 

– En vesentlig årsak til suksessen er stor interesse rundt OBOS sine alternative boligkjøpsmodeller, samt at konsernet har attraktive boligprosjekter i Sverige, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. 

Medlemsvekst og samfunnsutbytte
I løpet av året fikk OBOS 29 141 nye medlemmer. Ved utgangen av året var antall betalende medlemmer 502 527, hvorav 4 124 i Sverige. 

I 2020 ble til sammen 125 millioner kroner disponert til samfunnsbidrag i form av gaver og samarbeidsavtaler knyttet til tiltak for barn og unge, frivillighet, idrett, kultur og sosiale formål. 41millioner kroner av dette ble delt ut gjennom OBOS Jubel, til støtte for arrangementer og tiltak som ikke kunne arrangeres på grunn av koronapandemien. Det var OBOS-medlemmene som nominerte mottakere av disse midlene.

Her kan du lese kvartalsrapporten