Aktuelt

Solfylte Trondheim

Bildet: Hans Olav Ness er energirådgiver i kommunen, han opplever utbyggingen av solceller som spennende.

Trondheim kommune har de siste årene økt satsningen på utbyggingen av solcelleanlegg på kommunale bygg. Det første av i alt 15 anlegg, ble installert i 2019.

Både eksisterende bygg som skoler og ishall har fått solceller på taket, samtidig som nybygg dimensjoneres for å tåle vekten av anlegg. Visjonen til kommunen er økt fokus på energibruk og at investeringene skal tjenes inn i løpet av ti år.

– Solceller er en del av løsningen, og det skal selvsagt være lønnsomme prosjekter. Vi opplever en bred satsning fra politikerne for å få gode energiløsninger, og ENØK tiltak er helt sentrale for å satse på de beste prosjektene.

Samarbeid mellom det private og offentlige 

Solceller på bygningstak er en kostnadseffektiv og fornybar energikilde som får stadig flere kommuner til å bygge ut anlegg på kommunale tak. Derimot er det ikke alle eksisterende bygg som tåler vekten av solcelleanlegg, og godt samarbeid mellom private aktører og kommunene er avgjørende for å lykkes. Hanne Sandstad, er prosjektleder for vedlikehold, og har vært med på en rekke av installeringen av nye anlegg på eksisterende bygg.

– Ikke alle eksisterende bygg har en konstruksjon som såler vekten av solceller. Derfor har vi på noen prosjekter vært nødt til å redusere anleggene i noen tilfeller. Med nye bygg har vi god mulighet til å regne inn vekten av solceller, sier Sandstad.

Spennende og utfordrende

Kommunen har samarbeidet med Solcellespesialisten og ingeniør Carl Christian Strømberg. Han forteller om et spennende og utfordrende arbeid.

– Det er givende å samarbeide med dyktige fagfolk i kommunen for å finne gode løsninger sammen. Det er selvsagt begrensinger på at noen tak ikke tåler vekten av solcellene. Det gjør at vi har vært nødt til å tilpasse oss og tenke kreativt. Levetiden på tak er mellom 20 til 30 år, og da er det bedre at vi tilpasser oss enn at kommunen må bytte tak på alle bygg. Det skal være kostnadseffektivt med solceller, fremholder Strømberg. 

Positive ringvirkninger 

Det er Trondheim kommune som tar investeringene, og leietakerne sitter igjen med lavere utgifter når strømregningen kommer. I tiden fremover vil salg av strøm åpne opp nye muligheter. I første omgang har kommunen fått til et samarbeid med en lokal nettleverandør som muliggjør det å selge strøm til nabobygg.

– Det er mange positive ringvirkninger med å bygge solceller for offentlige aktører. Både energibesparingen samtidig som man kutter utgifter. Vi må derfor lede an å sørge for at vi får gjennomslag for at det skal bli enda lettere å selge overskuddsstrømmen fra produksjonen, sier Strømberg.

Plussbyen Trondheim 

Storsatsningen i Trondheim på solceller kan ses i sammenheng med EU-prosjektet +CityxChange, eller plussbyen, som handler om å revolusjonere måten man produserer og forbruker energi. Grunnen til at nettopp Trondheim er med i EU-prosjektet er at byen vokser, og det samme gjør energiforbruket. Plussbyen handler om å redusere energiforbruk å bruke energi smartere.

Trondheim kommune har fått bevilget 80 millioner kroner i EU-støtte. Det jobbes blant annet med å utvikle en handelsplattform som gjør det mulig å kjøpe og selge energi mellom bygg og ulike eiere. Dette involverer solcelleanlegg, batterier og varmepumper.

– For oss i Solcellespesialisten er det utrolig givende å være med på en storsatsning som leder an teknologiutviklingen for Europa. For oss er det et stort privilegium å være med å utvikle teknologi og bygge anlegg som skaper mulighetene til å kjøpe og selge energi. Det er et enormt potensial i salg av overskuddenergi fra sola. Det gir helt nye rammevilkår for å bygge solcelleanlegg også i fremtiden, sier Strømberg.