Aktuelt

Søker totalentreprenør til solcelleprosjekt

Illustrasjonsbilde. Foto: Norconsult

AKTUELLE PROSJEKTER: Viken fylkeskommune søker totalentreprenør for etablering av solcelleanlegg på taket av Mailand videregående skole i Lørenskog.

Av Bjørn Laberg

Viken fylkeskommune har ambisjoner om lokalproduksjon av ny fornybar energi. Dermed skal et «building adapted PV» (BAPV) system på taket av Mailand Videregående skole installeres. Anlegget skal leveres som en totalentreprise.

Prosjektet omfatter et nøkkelferdig solcelleanlegg, inkludert installasjon, nettilknytning, idriftsettelse, kommunikasjon med strøm og nettselskap, samt FDV-dokumentasjon for hele anlegget. Leveransen skal omfatte alt nødvendig utstyr som solcellepaneler, montasjesystem, vekselrettere, kabling, koblingsbokser, DC- og AC-brytere og overspenningsvern.

Litt fra kravspesifikasjonen:

• Det er plass til omtrent 1000 solcellepaneler. Det forventes at det tilgjengelige arealet utnyttes optimalt.

• Solcelleanlegget skal kunne rapportere produksjonsdata til energioppfølgingsystemet til BH, som er Entro Optima. Solcelleanlegget skal også levere feilmeldinger til byggets SD-anlegg.

• Det må installeres permanent taksikring på taket. Taksikring og installasjon av denne er å anse som en del av leveransen. 

• Solcellepanelene som skal benyttes må ha en ytelsesgaranti i minimum 25 år som garanterer minimum 80 % ytelse i forhold til merkeeffekt under Standard Test Conditions (STC) ved utløpet av garantiperioden. Produktgarantien må være minimum 10 år.

• Det er mulig å plassere vekselretterene på taket i nærheten av tørrkjølerne, men vekselretterene kan ikke monteres på/direkte inntil tørrkjølerne, grunnet bæreevnen til taket og luftsirkulasjon til tørrkjølerne.

Mailand videregående skole er lokalisert i Lørenskog kommune, med adresse Mailandveien 24.

Tilbudsfrist: 1. juni 2021

Kilde: Byggfakta Smart / ByggeNorge

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.