Aktuelt

Søker totalentreprenør til Frogner-prosjekt

Bildet: Munkedamsveien 82 B på Frogner i Oslo skal få omfattende ansiktsløft. Foto: Privatmegleren

AKTUELLE PROSJEKTER: Boligbygg Oslo KF utlyser anbudskonkurranse om renovering av leilighetskomplekset Munkedamsveien 82 B på Frogner.

Av Bjørn Laberg

Munkedamsveien 82 B består av 13 leiligheter. Bygget består av 3 etasjer, underetasje og loft. Det er krypkjeller under deler av bygget. Det er et trapperom med glasstak i toppen for å slippe inn dagslys. Bygget har en oppgang. 

Oppgradering av bokvalitet

Underetasjen består av en toroms leilighet, boder, og tekniske rom samt inngang til krypkjeller. Eiendommen står, pr. i dag, ikke på Gul liste. Formålet med anskaffelsen er å oppgradere bokvaliteten, øke brannsikkerheten samt reduser energibehovet. Alle våtrom inkl. kjøkken skal rehabiliteres, vinduer og balkongdører skal byttes, overflater i øvrige rom skal pusses opp. Alt av rør og elektrisk anlegg skal skiftes. Boligene skal sprinkles. Glasstak over trapperom skal skiftes. Tak og fasader vurderes utbedret.

Glasshimling og glasstak

Eiendommen er en boliggård tegnet av arkitekt Wilhelm Kielland oppført i 1935. Bygget er oppført i 4 etasjer pluss krypkjeller og loft. Bygget har totalt 13 leiligheter, med 1 to-roms leilighet i 1. etasje og 4 tre-roms leiligheter fordelt på de 3 øvrige etasjene i bygget. Loftsetasjen består av en sentrert rotunda i betong med innvendig glasshimling og utvendig glasstak. Plan i 1 fellesareal består av inngangsparti, tekniske rom, felles vaskeri og boder.

Litt fra funksjonsbeskrivelsen:

• Grunnen i krypkjeller er spesielt fuktig i retning mot sør. Det er registrert stående vann i krypkjeller, der avstand mellom ok grunn og uk dekke er høyest. Entreprenøren er ansvarlig for å utbedre fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen. 

• Det finnes ingen dokumentasjon av drenering rundt bygget, og det anbefales at entreprenøren tar en nærmere undersøkelse av utvendig fuktsikring, og iverksette nødvendig tiltak i samråd med RIV, RIVA, RIBfy og RIG.

• Overflater som skal rives av eksisterende gulv i kjøkken er kun delvis kjent i og med at byggherre kun har hatt adgang til deler av leilighetene. Byggherre ønsker pris på kvadratmeter på arbeider som skal utføres på flere ulike gulvtyper.

• Det skal legges nye fliser på alle baderom. Alle bad ser ut til å være flislagt. Totalt flislagt gulvareal på badene er 53 kvm. De eksisterende gulvene må rives ned til eksisterende betongdekke. Nye gulv skal bygges oppå betongdekke iht. Våtromsnormen.

• Det ønskes opsjonspris på ny taktekking, utskifting av fire lufteventiler, samt alle beslag på taket. Taktekkingen skal utfores som ett-lags mekanisk festet bitumenbasert membran. Tekkingen skal legges oppå eksisterende isolasjon og membran.

• Eksisterende glasstak rives og erstattes med nytt valmet glasstak med 20 grader takvinkel. Utføres i så slanke profiler som mulig. Det skal være 3-lags klart isolerglass med U=0.8W/(m²K). Det skal etableres to røykluker i glassoverflater på totalt 1 kvm.

Bildet: Eksisterende glasstak rives og erstattes med nytt valmet glasstak med 20 grader takvinkel

 

• Bygningen har vannbåren oppvarming. Varmepumpe/ borebrønner som energikilde forsyner radiatorer og forvarming av felles varmtvannsberedere til tappevann. Det er elkjel for spisslast/ backup. Varmepumpen skal beholdes, mens rørnett og utstyr tilknyttet varmesentralen etter varmepumpe skiftes ut. 

• Røranlegg for varme og sanitær skal i sin helhet fornyes. Dette gjelder føringer i fyrrom og opp til hver leilighet. Bad og kjøkken skal rehabiliteres, og nytt sanitærutstyr monteres. Alle radiatorer skal skiftes ut.  Demontering/ rivning/ fjerning av varmtvannsberedere.

• Det skal leveres komplett ventilasjonsanlegg med boligaggregat for hver boenhet. Montering i kjøkkenskap over komfyr. Aggregatet skal være balansert, med luftmengder i henhold til TEK17. Roterende gjenvinner, elektrisk varmebatteri, uttagbart og vaskbart fettfilter.

• Total utskifting av elkraft anlegg i leilighetene og sikringsskap. Antall kurs i leilighetene øker. Utskifting av sikringer, bruk av jordfeilautomater. Kabling i leilighetene utskiftes. 

• Bunnledninger legges som PVC-rør. Omfang for re-lining er mellom krypkjeller og stikkledning i grøft utenfor bygget. Tiltak skal dokumenteres gjennom TV-inspeksjon etter utført tiltak.

Tilbudsfrist: 24. juni 2021

Tiltakshaver: Boligbygg Oslo KF

Verdi: cirka 21 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.