Aktuelt

Søker totalentreprenør til flytting av idrettsbane

Bildet: I forbindelse med boligutvikling av området Rolvsrud Idrettspark skal Lørenskog kommune flytte hovedbanen.

AKTUELLE PROSJEKTER: Lørenskog kommune søker totalentreprenør til flytting av hovedbanen på Rolvsrud Idrettspark.

Av Bjørn Laberg

Rolvsrud Idrettspark skal flyttes 8.5 meter mot øst (banens lengderetning) og 3 meter mot sør. Dette for å kunne klargjøre området for videre utvikling med blant annet boligutbygging. Samtidig skal banen utvides med 2 meter i lengden og 2,5 meter i bredden.

Selskapet Rolvsrud Idrettspark AS som er eid av Øie Eiendomsutvikling AS, Ragde Eiendom AS, Breidablikk Eiendom AS, AF Eiendom AS og Venaas kapital, er utvikler av området og skal bistå kommunen i flyttingen. AF Eiendom vil ha den operative prosjektledelsen, mens Lørenskog kommune vil ha en overordnet prosjektleder som følger opp AF Eiendom. 

Litt fra kravspesifikasjonen: 

Arbeidet omfatter, men er ikke begrenset til:

• Grunnarbeider for ny bane inkl. etablering av fall

• Det er i dag drensledninger langs eksisterende bane og på tvers av banen. Tilstrekkelig banedrenering og at eventuelt overvann/overskuddsvann som ikke dreneres direkte ned i grunnen ledes til disse drensrørene.

• Arrondering av området som blir eksponert etter flytting (gruses opp)

•  Etablering av ny sviktpad, sanering av den gamle sviktpaden.

•  Etablering av ny undervarme, som skal være forberedt for tilkobling til SD anlegg.

• Sanering av den gamle undervarmen. 

• Legge nytt kunstgress, sanere gammelt kunstgress

• Det skal etableres en fysisk barriere rundt idrettsbanen (langs ytterkanten av sikkerhetssonen S2) for å hindre spredning av granulat.

• Tre master langs sørsiden av banen skal saneres. Nye lysmaster med flombelysning skal etableres på begge sider av banen

• Mastene som etableres skal også være egnet for fremtidig utvidelse av flombelysningen for tillatelse til å spille TV sendte kamper i 1 divisjon for herrer.

• Kantstein rundt gammel bane skal saneres

FAKTA:

Tilbudsfrist: 28. mai 2021
Fylke: Viken
Kommune: Lørenskog
Tiltakshaver: Lørenskog Kommune
Oppdragsgiver: Lørenskog Idrettsforening
Prosjektleder: AF Gruppen ASA

(Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / Lørenskog kommune)

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.