Aktuelt

Søker totalentreprenør til aktivitetspark

Illustrasjonsbilde: Getty Images

AKTUELLE PROSJEKTER: Hemsedal kommune inviterer til konkurranse om totalentreprise for etablering av en ny aktivitetspark. Prosjektet skal blant annet inneholde skateområde/betongpark, pumptrack, gapahuk, grøntarealer og beplantning.

Av Bjørn Laberg

Det skal prosjekteres og bygges en velfungerende aktivitetspark med skatepark på 800 m2 til 1000 m2 effektiv kjøreflate i betong som hovedanlegg. Plasseringen er i umiddelbar nærhet til organiserte idrettsfasiliteter (tomta ligger rett bak Trøimshallen) og øvrig kultur og handelstilbud i Hemsedal sentrum. Aktivitetsparken er lett tilgjengelig fra boligområdene i sentrum og busstasjonen stopper ved idrettshallen.

Hjørnestein i lokalmiljøet

Plasseringen av aktivitetsparken som en del av skolegården ved den nye sentralskolen vil skape viktige synergier mellom skolen, idrettslaget og ulike brukergrupper. På den måten vil skolen bli en enda viktigere hjørnestein i lokalmiljøet og bli en møteplass for hele Hemsedalssamfunnet. Utgangspunktet er å skape en arena for egenorganiserte aktivitetsmiljøer, med rulle- og skatepark i plass-støpt betong, pump-track for sykkel og andre rulleaktiviteter med tilhørende aktivitetsparkelementer som trampoliner, balanselek, egenvekts apparater, Tarzan-løype m.m.

Sosiale soner

I tillegg settes det opp en tuftepark/anlegg for egenvektstrening som gis av Hemsedal idrettslag og flyttes fra der anlegget pr i dag er plassert. De øvrige delene av parken må ha egnet beplantning, gangstier og flere tilpassede sosiale soner med gapahuk, sittegrupper, søppeldunker, bord og muligheter for å tenne bål/lage mat i en oppmurt utendørsovn/bålpanne. På denne måten er parken tilpasset mange funksjoner og vil være attraktiv for besteforeldre og foreldre som ønsker å følge barn i aktivitet, konserter, forestillinger, utendørsundervisning eller nabolagsfester, skole- og barnehageavslutninger etc.

Areal til snødeponi må etableres øverst i parken og slik muliggjøre større unnarenn og hopp vinterstid. Mobile rails og annet jibbeutstyr kan settes opp på vinteren, og innkjøp av preppeutstyr og spader innbyr til kreative løsninger for lek på snøen. 
Elementene i parken skal i all hovedsak plass-bygges og ha elementer med ulik vanskelighetsgrad fra nybegynner til viderekommende, med hovedvekt på middels vanskelighetsgrad.

Kontrakt forventes inngått 3. oktober 2022, med oppstart på byggeplass våren 2023

Tiltakshaver: Hemsedal kommune
Tilbudsfrist: 16. september 2022
Verdi: Cirka 9.5 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.