Hovedside

Søker entreprenør til VA-prosjekt

Illustrasjonsbilde. Foto: Inger Anita Merkesdal

AKTUELLE PROSJEKTER: Sola kommune innbyr til konkurranse om anleggsentreprise for opparbeidelse av infrastruktur, i forbindelse med VA-sanering i Sande terrasse og andre veier i området.

Av Bjørn Laberg

Sola kommune skal fornye og forbedre VA-nettet i Sande terrasse, Sandesletta og Mostunvegen. Samtidig vil private husstander få pålegg om å separere sitt avløp. I prosjektet inngår ca. 550 m kommunale grøfter. Det antas å være høy grunnvannstand i en stor del av grøftene.

Konkurransen omfatter gjennomføring basert på oppdragsgivers konkurransegrunnlag. 
Alle produkter skal leveres iht. krav i kommunalteknisk VA-norm for Sola kommune. Det skal til enhver tid og i ethvert grøftehull være personell med ADK-sertifikat. Personell som skal foreta legging av kabler skal ha kursbevis fra Lyses gravekurs.

Det er estimert at kostnadene på anleggsentreprisen vil være ca. kr. 8,5 millioner eks. mva.

Planlagt oppstart er august 2021 med ferdigstillelse senest 15.06.2022.

Tilbudsfrist: 7. juni 2021

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.