Byggeprosjekter

Søker entreprenør til dagsturhytter

Tomtene til dagsturhyttene og hytteplasseringene skal godkjennes av arkitekt på prosjektet, Rojo Arkitekter AS i samarbeid med Rogaland fylkeskommune.

AKTUELLE PROSJEKTER: Rogaland fylkeskommune inviterer til anbudskonkurranse om bygging, transport og montering av dagsturhytter.

Av Bjørn Laberg

Prosjektet inneholder 15 dagsturhytter, samt opsjon på inntil ytterligere 8 hytter. Som navnet «dagsturhytter» tilsier skal hytten plasseres ut i naturen som naturlig mål for en dagstur.

Anskaffelsen gjennomføres på vegne av alle de 23 kommunene i Rogaland. Disse kommunene blir selvstendige byggherrer i gjennomføringen av prosjektet. Kontrakten er organisert som en generalentreprise, hvor det meste av prosjektering er levert av oppdragsgiver, men noe detaljprosjektering må påregnes av valgt leverandør.

Skal være lett tilgjengelige
Det er kommunene som skal eie, være byggherre og være ansvarlige for drift av hyttene. Hyttene skal være like i alle kommuner og med dette som utgangspunkt har fylkeskommunen et koordineringsansvar for ide-utvikling og prosjektering sammen med arkitekter. Kommunene velger turmål etter kriterier satt av Rogaland fylkeskommune. Tomtene til dagsturhyttene og hytteplasseringene skal godkjennes av arkitekt på prosjektet, Rojo Arkitekter AS i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Turmålet skal være lett tilgjengelig og må kunne nås med bil til parkering startpunktet innen om lag 15 minutters kjøring fra kommunesenteret. Det må være god parkeringskapasitet, og være et allerede kjent turmål.

Plassering kan være ved sjø, vann, underveis til eller på en fjelltopp eller høydedrag, utsikt er viktig, og det er ikke krav om universell utforming av stien til dagsturhytten.

Maks 450 meter over havet
Plassering kan være ved sjø, vann, underveis til eller på en fjelltopp eller høydedrag, utsikt er viktig, og det er ikke krav om universell utforming av stien til dagsturhytten. Det er ønskelig at flere av hyttene blir lagt slik i terrenget at alle målgrupper og aldersgrupper kan nå disse hyttene. Når det gjelder helikopter-transport ved montering og tilgjengelighet som dagstur, skal turmålet ikke være over 450 meter over havet. Hytten skal være både et turmål i seg selv og ly for vær og vind. Den skal også være en sosial møteplass i naturen med et turbibliotek som stimulerer både til økt leselyst og turopplevelse.

Litt fra kravspesifikasjonen:

• Oppdragsgiver ønsker en løsning hvor stangstål benyttes. Stangstålet skal gyses fast med boltemørtel. Leverandør må vurdere dybde/lengde på stangstålet ut fra kvaliteten på fjellet på stedet hytta skal plasseres i hvert enkelt tilfelle. Høyder må tas ut på tomt for plassering av hytta. Modulene plasseres på ei limtreramme. Det vises til vedlagt tegningsgrunnlag.

• Konstruksjonene til hytta er tenkt som en trekant og forbindelsen mellom stavene skal utføres med spikerplater som for takstoler. Konstruksjonen skal være lik for alle hyttene. Åser mellom noen takstoler kan utføres med beslag eller lange konstruksjonsskruer. Det er opp til leverandøren å prosjektere sammenføyninger, festemidler o.l.

• Erfaring fra både Sogn og Fjordane og Hordaland fylker viser at solcellepanel dekker behovet godt og vi ber om at leverandør skal prise inn solcellesystem som inneholder solcellepanel min 500-600W, batteripakke Lithium 400Ah og batterilader, 5 lyspunkt inne i hytta, 4 lyspunkt ute, enkel lysstyring med bryter og bevegelsessensor.

• Det er i utgangspunktet planlagt at hyttene bygges i 4 moduler, men løftekapasitet på helikoptertransport, kontroll med fukt under bygging, lagring og transport vil kunne påvirke dette. Bygging med 4 moduler vil gi færre sammenføyninger og skjøter utført på plassen, med mindre risiko for svake punkter i konstruksjonen. Det er mulig å øke antallet moduler til 8.

• Fundamentet må sammenstilles og monteres på plassen, og sammenkobles med søylesko/stangstål som blir borret ned i fjellet og festet med boltemørtel. Leverandør har ansvar for å kvalitetssikre ferdig avgravd tomt som er klargjort for fundamentering før materialer transporteres opp og arbeider starter på plassen. Dette for å sikre grensesnittet mellom kommune og leverandør.

Tilbudsfrist: 19. mars 2021

Totalverdi: cirka 25 millioner kroner

Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / Rogaland fylkeskommune

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.