Aktuelt

Smart bygningskonvertering med smart finans

Illustrasjonsbilde

Siemens Financial Services (SFS) har kommet med en ny innsiktsstudie som beregner kostnaden for offisielle mål for energikonvertering for bygninger innen 2040.

Modellen dekker fem sektorer i fjorten land: kontorer, sykehus, produksjon, offentlige bygninger og utdanning.

Ny forskning fra Siemens Financial Services (SFS) anslår kostnaden for offisielle mål for bygningsenergikonvertering frem til 2040 i fem sektorer i Norge. Disse er: kontorer (1,510 milliarder NOK), sykehus (230 millioner NOK), produksjon (910 millioner NOK), offentlige bygninger (170 millioner NOK) og utdanning (1,480 milliarder NOK)

– Det er bred omslutning om at smarte bygninger tilfører verdi ved å levere hurtighet og fleksibilitet i den «nye normalen».Bare smarte bygninger kan fullt ut støtte returnerende beboere til tross for de mange pressene inkludert hygiene, sikkerhet og miljøbestemmelser. Smarte finansløsninger spiller en stor rolle i muliggjøringen av fremtidige besparelser som kan brukes til å finansiere konverteringskostnadene. Måten offisielle bygninger brukes på har endret seg dramatisk på tvers av sektorer det siste året, sier Christian Hermansen, Vertical Sales Professional, Siemens Financial Services, Norge, i en pressemelding.

– Eiere må investere nå for å gjøre bygninger trygge og egnede for beboere, men de bør også vurdere hvordan smarte finansløsninger sammen med smart teknologi kan forbedre den underliggende driftskostnadsbasen for aktivaene deres på lang sikt, mener Hermansen

– Dokumentet, med tittelen Smarte bygnigner: verdien i den «nye normalen», identifiserer besparelser på energieffektivitet som det ideelle startpunktet for smart bygningstransformasjon (enten som en enkel investering, eller som en serie med voksende prosjekter), hvor smarte finansieringsteknikker spiller en stor rolle i muliggjørelsen av disse fremtidige besparelsene for å finansiere kostnaden ved konverteringen, sier Hermansen videre.

Han mener nøkkeldriverne som for tiden fremskynder smart bygningskonvertering er: 

1) pandemi-press, som krever intuitive evner til å beskytte beboeres sikkerhet og rettferdiggjøre beholdelse av aktiva, 

2) økonomiske drivere – forsterket av pandemien – driver søket etter kostnadseffektivitet i bygninger, spesielt gjennom energieffektivitet, 

3) arbeidsmønstre, påvirker bygningsetterspørsel og -bruk, 

4) merverdi, ikke bare gir smarte funksjoner økte leie- og aktivaverdier for bygninger, men bygninger som ikke konverterer kan bli foreldet og synke radikalt i verdi. 

For ytterligere informasjon, se: www.siemens.no/whitepaper-smarte-bygninger