Aktuelle prosjekter

Skanska og Usbl går sammen om boligprosjekt på Jessheim

Bildet: Pål Aglen og Vera Houck

Skanska og Boligbyggelaget Usbl har signert en joint venture-avtale for å utvikle boligprosjektet Skogmo park. Sammen skal de utvikle og bygge opptil 210 boliger i løpet av de neste årene på Jessheim.

– Det er mange prosjekter på Jessheim nå, men vi vurderer denne lokale beliggenheten som meget attraktiv. Vi gleder oss til å gi forkjøpsrett til våre medlemmer her, og vi ser frem til å utvikle prosjektet med Skanska som er en god samarbeidspartner og boligaktør, sier Vera Houck, direktør for bolig- og prosjektutvikling i Usbl.

Sammen vil Skanska og Usbl være en del av et stort utbyggingsområde på Jessheim med en tomtestørrelse på 15 710 kvm som i dag er ubebygd. Tomten ligger på et knutepunkt med gangavstand til sentrum, jernbanestasjon og skole, og grenser inn til grøntområder med turveg og etablerte skiløyper på vinteren.

– Vi jobber kontinuerlig med en langsiktig tomtestrategi, hvor kjøp, salg og inngåelse av partnerskap skal gi oss en optimal og tilpasset portefølje – både som utvikler og som entreprenør. Jessheim er en by i vekst med en kommuneledelse som vil noe og som er flinke til å utvikle nye byutviklingsområder. Tomten ligger tett på sentrum, men samtidig naturnært og med gode offentlige tjenestetilbud i nærheten. Dette er et viktig prosjekt for oss, og det gledelig å få med en så stor og ambisiøs aktør som Usbl med på laget. Her er det to selskaper med lokal kompetanse og gjennomføringskraft, sier Pål Aglen, konserndirektør for boligutvikling i Skanska.

Oppstart av forprosjektet vil starte allerede i tredje kvartal 2024.

logo
Bjørn Laberg