Nyheter

Skanska har signert gjennomføringsavtale for 22.juli-senteret

Bildet: Prosjektet vil bestå av en helt ny nedgravd del under Johan Nygaardsvolds plass, samt den eksisterende østre og vestre paviljongen som er integrert i Høyblokka.

Dette er en utløst opsjon under samspillskontrakten for Statsbygg på Høyblokka i Regjeringskvartalet i Oslo. Arbeidet består av både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Som en del av Regjeringskvartalet i Oslo skal Skanska nå i gang med byggingen av 22.juli-senteret. Senteret skal brukes til utstilling og opplæring etter hendelsene 22.juli i 2011. Senteret består av cirka 1300 m2 nybygg. Det er 700 m2 eksisterende bygningsmasse, integrert i Høyblokka. Senteret får en egen separat inngangspaviljong mot Akersgata.

miks av nybygg og rehabilitering

– Dette er et prosjekt vi tar fatt på med stor respekt. Vi er takknemlige for den tilliten Statsbygg viser oss ved at vi skal gjennomføre byggingen av dette minnesenteret. Det vil ha stor betydning både for de direkte berørte av hendelsene i 2011. Men også for de neste generasjonene som skal lære om 22.juli, sier konserndirektør for byggenheten i Skanska, Tor Arne Midtskogen.

– Som entreprenør passer dette prosjektet oss svært godt. Det innebærer en miks av både nybygg og rehabilitering av bygg som allerede står der. Rehabilitering av bygg er et viktig strategisk satsingsområde for Skanska. Vi er allerede godt i gang med rehabiliteringen av Høyblokka. Derfor er det ekstra fint at vi også kan bygge 22.juli-senteret som blir en integrert del av dette, sier Midtskogen.

helt ny nedgravd del

Prosjektet vil bestå av en helt ny nedgravd del under Johan Nygaardsvolds plass. Det inkluderer også den eksisterende østre og vestre paviljongen som integreres i Høyblokka. Byggingen starter opp nå i mai og planlagt overlevering er i starten av juli 2025.

– Vi har et godt samarbeid og et konstruktivt samspill med Statsbygg i arbeidet med Høyblokka. Det er derfor gledelig å kunne videreføre det over til dette prosjektet. Nå ser vi frem til byggestart, sier regiondirektør i byggenheten i Skanska, Terje Nyborg Olsen.

logo
Bjørn Laberg