Nyheter

Skanska er innstilt for samspillsfasen på nye Spektrumkvarteret

Illustrasjon: LPO arkitekter

Etter en grundig anskaffelsesprosess har Stiftelsens Norges Varemesse og Aspelin Ramm landet entreprenørutvelgelse for samspillsfasen på det nye Spektrumkvarteret.

Visjonen til prosjektet er å skape «fremtidens møteplass i hjertet av Oslo» gjennom å utvide ærverdige Oslo Spektrum for å kunne tilby flere og større kultur- og konferanseopplevelser. Det inkluderer blant annet rivning av eksisterende kontorbygg, bygging av nye kultur- og kongressfasiliteter med plass til 3000 besøkende, et kontorbygg som vil huse over 1000 arbeidsplasser, samt et nytt byrom som åpner seg mot Sonja Henies plass og Vaterlandsparken. Bygget er planlagt med en høyde på 108 meter, hvilket er like høyt som dagens Oslo Plaza.

Prosjektet er komplekst og utfordrende med tanke på sikkerhet, rigg og logistikk, avanserte tekniske løsninger og et Plaza og Oslo Spektrum som vil være i full drift gjennom hele byggeperioden.  I tillegg krever prosjektet ledende fagkompetanse på miljø og bærekraft, ettersom Spektrumkvarteret skal være «et fyrtårn innen klima- og miljøvennlige løsninger». Prosessen med å innstille entreprenør for oppdraget, har dermed vært en grundig og omfattende prosess, ledet av en dedikert arbeidsgruppe på vegne av Stiftelsen Norges Varemesse.

– Spektrumkvarteret skal bli et bygg og møtested med de beste standardene innen bærekraft og energi. Det gir både attraktive kontorlokaler og gode uteområde. Skanska har vist at de har erfaringen og kompetansen, så nå vi er veldig glade for å ha de med på prosjektet, sier Gunn Helen Hagen, administrerende direktør Stiftelsen Norges Varemesse, i en pressemelding.

Aspelin Ramm har inngått et partnersamarbeid med Stiftelsen Norges Varemesse og sammen vil de være byggherre for Spektrumkvarteret, hvor Aspelin Ramm vil få ansvaret for utviklingen av kontordelen som hovedsakelig ligger i høyhuset. Administrerende direktør i Aspelin Ramm, Gunnar Bøyum, er opptatt av at Spektrumkvarteret som ferdig prosjekt skal bidra til å revitalisere og skape nytt liv i området. Også han er glad for å ha fått med seg Skanska på laget.

– Vi har store ambisjoner for Spektrumkvarteret og ser frem til å gå inn i en samspillfase med Skanska. Skanska har bred erfaring med utvikling av ambisiøse prosjekter både med hensyn til arkitektur og bærekraft. Dette passer oss godt og er viktige premisser for at vi skal lykkes med å skape et unik prosjekt i Oslo sentrum, sier Gunnar Bøyum, Administrerende direktør i Aspelin Ramm.

Konsernsjef i Skanska, Ståle Rød, er svært godt fornøyd med innstillingen og berømmer byggherren for en profesjonell anskaffelsesprosess preget av åpenhet. Rød viser også til prosjektets tydelige fokus på klima- og miljø, som han oppfatter har vært gjennomgående og tungt forankret gjennom hele anskaffelsesprosessen.

– Det har vært en solid prosess, som vi selvfølgelig er svært tilfreds med utfallet av. Spektrumkvarteret er et spektakulært prosjekt som passer oss godt, hvor vi får anvendt bredden av vår kompetanse fra en tidlig fase for å optimalisere løsninger sammen med byggherre og rådgivere. Vi ser frem til å komme i gang med samspillsfasen, hvor vi vil anvende våre fremste fagekspertise på klima- og miljø for å skape det Stiftelsen Norges Varemesse har beskrevet skal være et spesielt bærekraftig og miljømessig godt bygg, avslutter Ståle Rød.

Kontraktsignering for samspillsfasen, er forventet skal gjennomføres i medio mai. Deretter vil Skanska etter planen starte samspill med byggherre i løpet av høsten, og utvikle prosjektet videre i forprosjekt før hensikten er å gå videre til fase 2 –prosjektgjennomføring.