Aktuelt

Skal videreutvikle Bygg Reis Deg

Bildet: Gunnar Glavin Nybø (t.v.) og Lars G. Rosenberg

Lars G. Rosenberg ansettes som ny salgs- og arrangementssjef i Bygg Reis Deg AS. Hans hovedoppgaver blir å videreutvikle både messen Bygg Reis Deg og konferansene under Det Norske Byggemøtet.

Målet er å fylle opp den tradisjonsrike utstillingen med fremtidens utstillere og sørge for at arrangementet som helhet utvikles videre.

– Det er en stor glede å ønske Lars velkommen med på laget mot Bygg Reis Deg 2023. Han vil bidra med oppdatert kunnskap om arrangementsutvikling, stort engasjement og sørge for at vi blir litt bedre på alle detaljer som skal til for at både utstillere og besøkende finner det nyttig å delta på Bygg Reis Deg, 18-21 oktober 2023. I tillegg skal Lars bidra med nyttig kunnskap om hvordan man skaper de gode møteplassene både digitalt- og fysisk før, under og etter messen i 2023. Jeg ser frem til å styrke laget med en viktig medspiller som Lars, sier administrerende direktør, Gunnar Glavin Nybø i en pressemelding.

Lars G. Rosenberg er utdannet fra Norsk hotellhøgskole. Han har bred erfaring fra norsk reiseliv før han begynte i Medvind Eventbyrå i 2011. Der har han hatt mange ulike strategiske- og operative roller som han kan dra nytte av i sin nye rolle i Bygg Reis Deg AS. Han har også vært ansvarlig for byråets samarbeid med Bygg Reis Deg i perioden 2016 til 2019.

– Jeg gleder meg til å være med å videreutvikle en av Norges største møteplasser, sier Lars G. Rosenberg. Det å være med å skape en jubileumsutstilling for en næring som er så viktig som byggenæringen blir veldig inspirerende. Det er nå en gylden mulighet til å bidra med å utvikle fysiske møteplasser spesielt etter den perioden vi har vært igjennom. Jeg ser frem til å benytte meg av min kunnskap og erfaring til det beste for både utstillerne og opplevelsen til de besøkende. Jeg gleder meg til å bli kjent med gamle- og nye samarbeidspartnere avslutter Rosenberg.

Fakta om Bygg Reis Deg AS:

Bygg Reis Deg AS ble etablert i 1954 og skal arrangere den 30. Bygg Reis Deg messen i 2023. Selskapet har som misjon å utvikle, markedsføre og arrangere møteplasser (utstillinger, seminarer, konferanser, prisutdelinger og sosiale møteplasser) som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.