ELIADEN

– Sammen står vi sterkere

Bildet: – De korte innslagene på EFO scenen skapte engasjement og diskusjoner, spesielt på temaer som solenergi, bærekraft og digitalisering, sier adm. direktør Frank Jaegtnes. Foto: Trond Schieldrop

Elektroforeningen (EFO) gjentok suksessen på Eliaden med å samle grossistene på felles stander under årets fagmesse. – Tilbakemeldingene fra grossistene viser at det ble en fulltreffer og er en bekreftelse på at vi sammen står sterkere, sier administrerende direktør Frank Jaegtnes i EFO.

Daglig ble det arrangert flere faglige innslag på EFO scenen. Både representanter fra grossistene og eksterne ressurser tok for seg aktuelle bransjetemaer.

Bildet: Fra EFO sin stand under Eliaden.

– De korte innslagene skapte engasjement og diskusjoner, spesielt på temaer som solenergi, bærekraft og digitalisering. Mangfold i bransjen ble også behørig belyst, sier Jaegtnes.

Bildet: Alex Rosén i fri dressur på EFO sin stand. Foto: Linn Kise / EFO

Han legger til at EFObasen ble også viet stor oppmerksomhet.

– Den sikrer tilgang til digitaliserte produktdata. Nytt av året var at det nå også er mulig å legge inn 3D modeller av produktene og at disse også kan lastes ned i ulike formater for BIM. Digitalisert produktinformasjon er viktig for å elektrifisere samfunnet med bærekraftige valg for elektrikere og entreprenører, påpeker han.

Store markedsmuligheter med sol

– Vi valget å delta på EFOs felles stand sammen med tre andre grossister. Det økte synligheten og skapte bedre kontakt med våre kunder. Som et alternativ til de store etablerte grossistene, kommer vi inn med våre 27 varehus og tar stadig større markedsandeler. I år viste vi frem våre produkter innen kategorien solenergi, som har hatt en god vekst siden starten for 18 måneder siden. Med vår fagkompetanse er det ingen andre som kan levere den servicen vi kan tilby. Vi støtter installatøren hele veien gjennom prosjekter på dette forholdsvis nye fagområdet, sier kategorisjef Solenergi i Elektroimportøren Bengt Morten Olufsen.

Bildet: – I år viste vi frem våre produkter innen kategorien solenergi, som har hatt en god vekst siden starten for 18 måneder siden, sier kategorisjef Solenergi i Elektroimportøren, Bengt Morten Olufsen. Foto: Trond Schieldrop

– For elektroinstallatører vil solmarkedet gi store markedsmuligheter i årene som kommer. Det vil bli en naturlig del av elektrikerens hverdag skal selskapene kalle seg totalleverandør innen elektroinstallasjon. Vi ser hele tiden at sol er en del av prisforespørslene som kommer på næringsbygg, mener Olufsen.

– Myndighetene har vedtatt 8 TWh solenergi i kraftmiksen innen 2030, men Norge er allerede på etterskudd. Ved utgangen av mai var det bygd ut kun 661 MW. Da kan det bli vanskelig å nå dette målet om ikke installasjonstakten økes kraftig. Skal vi nærme oss 8 TWh, må det installeres 9,4 GW ny solenergi. Det vil kreve utbygging av sol på anabole steroider med en verdiskapning på minst 60 milliarder kroner. Det blir tøft, men med økt utbygging på store tak, fasader og bakkemonterte anlegg under konsesjonsgrensa på 5 MWh, er det realiserbart. På EFOs fellesstand fortalte vi om vår solenergisatsing til våre kunder og installatører. De vil få en nøkkelrolle i regjeringens vekstambisjoner på solenergi, sier Olufsen videre.

Økt synlighet

– Vi deltok på EFOs fellesstand for å øke synligheten og for å fremme grossistleddet. Samtidig var det en fin måte å fremme oss selv på. Her fikk vi vist frem logoen, navnet vårt og møte kunder. Grossistene står sterkt i bransjen, har inngående produktkunnskap og ser helheten i kunders produktbehov. Vi er den profesjonelle partneren som bistår elektrikeren i å velge riktig produkt til riktig prosjekt. Som grossist og produsent er vi også en produktleverandør. Vi viste ikke frem våre produkter på standen, men hva vi som grossist kan levere våre kunder, sier markedssjef Espen Thomas Nordby i Etman Norge.

– Eliaden er en produktmesse som favnet vidt og bredt. Oppslutningen på vår stand var meget bra. Etman hadde to foredrag på scenen denne gangen. Vi hadde bl.a. med oss elektriker og influenser, Madspusseropp. Han har bl.a. vært med Etman som elektriker på Eventyrlig Oppussing. Vi pratet om alle de forskjellige karrierene og mulighetene det er i elektrobransjen. Da jeg utdannet meg som elektriker, så jeg for meg en karriere basert på banking av kabel, montere stikkontakter og lys, sier Nordby. 

Bildet: – Eliaden er en produktmesse som favnet vidt og bredt. Oppslutningen på vår stand var meget bra, sier markedssjef Espen Thomas Nordby i Etman Norge. Foto: Trond Schieldrop

– Nå jobber jeg som markedssjef i Etman, som er en fantastisk stilling som gir meg masse spennende utfordringer. I grossistleddet er det flere muligheter innen innkjøp, logistikk, produktutvikling, markedsføring og lysdesign. Har du troa på deg selv kan du nå langt med en elektrofagutdannelse i bunn for å nå dine karrieremål. Å delta på EFOs felles stand økte vår synlighet og ga oss mange spennende leads som vi nå bearbeider. Vi vil delta der om to år, sier Nordby.

Ingen motforestillinger

– Vi hadde ingen motforestillinger om å stå sammen med tre andre grossister på EFOs fellesstand. Bransjen har en del muligheter, og da er det viktig at vi som grossister er pådragsgivere på bl.a. dokumentasjonsområdet. Det er viktig at vi jobber mot felles mål i bransjen og fremstår som gode ambassadører mot våre kunder. Vi er spesielt opptatt av energieffektivisering og strømunderskudd, som påvirker alle deler av samfunnet. Det gjør at mange kunder velger smarte energiløsninger hjemme og i bedriften for å redusere strømforbruket. Som bransje favner vi over et viktig område der vi vil gjøre vår del for å dekke markedsbehovet, sier markedssjef Elektro, Bjørn Richard Hansen i Ahlsell Norge.

– Oppslutningen på standen var meget bra og mange besøkende fikk høre om våre løsninger. EFO bygde kundevennlige stander og en scene der vi holdt foredrag om vårt partnerkonsept og hva vi kan gjøre for å informere elektrikeren om vårt bærekraftkonsept. Vi snakket også om pilotprosjektet, som vi nå gjør sammen med EFO om retur av kabeltromler. Det var mange skoleklasser innom standen og det er flott å registrere at flere jenter nå velger elektrofaglig utdannelse. Vi må øke mangfoldet i bransjen, som altfor lenge har vært mannsdominert, sier Hansen.

Bildet: – Oppslutningen på standen var meget bra og mange besøkende fikk høre om våre løsninger, sier markedssjef Elektro Bjørn Richard Hansen i Ahlsell Norge. Foto: Trond Schieldrop

– Eliaden var en fin messe for å få frem vårt budskap og vi er godt fornøyde med deltakeroppslutningen. Konseptet med EFOs felles stand passet oss utmerket og er noe vi vil delta på om to år. Her snakket vi om selskapet, vårt produktsortiment og hva vi kan gjøre for våre kunder, sier Bjørn Richard Hansen.

Felles bransjeenhet

– Vi fremsto som en felles bransjeenhet på EFOs felles stand. Her traff vi kunder på tvers av markedstilhørighet. Det var mange besøkende innom vår stand der vi informerte dem om vårt kundekonsept. Størst oppmerksomhet var det til vår solenergi- og elbilladersatsing. På EFO-standen hadde vi samlet nøkkelpersonell innen industrisatsingen, sammen med energifolket vårt. Vi nådde dermed mange representanter fra nettselskaper, energientreprenører og industrikunder, sier salgsdirektør Jan Olav Anseth i Berggård Amundsen.

Bildet: – Vi fremsto som en felles bransjeenhet på EFOs felles stand. Her traff vi kunder på tvers av markedstilhørighet, sier salgsdirektør Jan Olav Anseth i Berggård Amundsen. Foto: Trond Schieldrop

– Å delta på EFOs fellesstand var nyttig for oss som selskap, og ga de besøkende mulighet til å innhente elektrofaglig kunnskap fra forskjellige grossister. På EFO-scenen holdt vi foredrag om vår industrisatsing, vår elektrikerkjede, Norgeseliten. Der kåret vi også årets elektrotalent. Dette er absolutt et arrangement vi kommer til å delta på om to år, avslutter Amundsen.

logo
Bjørn Laberg