Produktnyheter

Sammen om ny teknologiløsning – into

Tor Ove Nesset, Sensor Innovation (t.v.) og Bjørn Nordseth, Protan. Foto: Protan

Takmembranprodusenten Protan AS har inngått samarbeidsavtale med Trondheim-selskapet Sensor Innovation AS og skal tilby deres nye fuktteknologi into.

into-sensorene overvåker både unormal fuktutvikling i takkonstruksjonen og slukvarsling over hele takflaten. Systemet kan også installeres i vegger og andre kritiske områder, som sikringsskap og tekniske rom.

– Dette er en spennende teknologi som vi i første omgang skal tilby i våre takløsninger, men vi ser også for oss at dette er en teknologi som kan ha anvendelse på flere av våre andre forretningsområder, sier Bjørn Nordseth, sjef for teknisk salg i Protan, i en pressemelding.

Teknologien som Sensor Innovation har utviklet svarer på et stadig større behov hos eiendomsbesittere for å være i forkant av og ha full kontroll på mulige fuktproblemer i takkonstruksjonen. Trenden går mot at takflatene utnyttes til mange ulike formål, noe som øker potensielle utfordringer med fukt og behovet for gode kontrollmekanismer. Grønne tak, takhager, takterrasser og gangarealer kan gjøre det mer vrient med visuelle inspeksjoner, og da blir sensorteknologi som into nødvendig for å oppdage fuktproblemer så tidlig som mulig.

Sensorene er trådløse og opererer med over 30 års levetid på batteri, noe som er en avgjørende faktor for å kunne bygge et godt datagrunnlag for tilstanden til hvert enkelt bygg.

– Sensorene vil oppdage fukt i takkonstruksjonen på et veldig tidlig tidspunkt. Den varsler ikke bare når det blir kritisk, men gir mulighet for å følge takets helsetilstand over tid gjennom grafisk fremstilling i en spesialutviklet programvare, forklarer Bjørn Nordseth i Protan.


 Into-ensorene vil oppdage fukt i takkonstruksjonen på et veldig tidlig tidspunkt.

Protans takløsninger har allerede dokumentert lang levetid. I kombinasjon med into-sensorene får man en ytterligere bærekraftig takløsning. Å unngå fuktproblemer sikrer for eksempel at isolasjonsverdien forblir bra. Andre fordeler er økt levetid på bygg, forutsigbare og reduserte energi- og vedlikeholdskostnader, reduserte forsikringsutbetalinger og bedre inneklima, siden man vil kunne unngå sopp og råteskader i kjølvannet av fuktproblemer. Tall fra Finans Norge viser at forsikringsutbetalinger relatert til fukt har økt med nesten 100 prosent siden 2008 og beløper seg i dag til cirka 5 milliarder kroner i året.
 

Kritiske infrastrukturbygg som datasentre og batterifabrikker trenger også maksimal trygghet mot fukt. Kjølelagre, andre typer lagerbygg, svømmehaller og helsebygg er eksempler på typer bygg hvor fuktproblemer kan få store konsekvenser og i verste fall føre til kritisk driftsstans.

– Protans kompetanse og innovative holdning gjør de til en perfekt match mot våre visjoner om å gjøre byggebransjen mer bærekraftig og tilgjengelig for sluttkundene. For oss som teknologiselskap er det viktig for oss å knytte oss tettere til en markedsledende og industriell samarbeidspartner som Protan, sier styreleder Tor Ove Nesset i Sensor Innovation.