Aktuelt

Samles under Rencon-navnet

Optimera etablerer en egen betongspesialist-divisjon gjennom sammenslåing av datterselskapene Rencon og Hansmark.

Under Rencon-navnet vil den nye divisjonen også få landsdekkende varelegging og distribusjon.

Oppkjøp av Hansmark og Rencon inngår i Optimeras satsing på betong- og anleggssektoren. Gjennom satsingen er Optimera blitt en komplett samarbeidspartner for storkunder også i byggegropa og på anleggssiden.

Økt effektivitet og lønnsomhet

Nå samles virksomhetene i én divisjon under navnet Rencon. Fra medio juni 2022 ble logistikk- og IT-systemene til Rencon og Optimera integrert. Kunder i alle markedssegmenter vil nå få tilgang på virksomhetenes samlede utvalg av spesialistprodukter for salg og utleie.

– Som divisjon i Optimera vil Rencon bidra enda sterkere til effektivitet, større utvalg og styrking av lønnsomheten til kunder innenfor betong og anlegg. Varelegging ved vårt nye sentrallager i Vestby og logistikklager i Tromsø er håndfaste eksempler på dette, sier administrerende direktør Erik Tønnesen i Optimera i en pressemelding.

Jarle Kristiansen tiltrådte stillingen som divisjonsdirektør 1. mars i år. Han har jobbet i Hansmark siden 2019.

Etter sammenslåingen har Rencon avdelinger i Bergen, Sandnes, Kristiansand, Oslo og Trondheim. Virksomheten inkluderer også et topp moderne renoveringsanlegg på Ilseng i Innlandet fylke. Renoveringsanlegget kan raskt klargjøre utleieutstyr for ny bruk.

Opp med servicegraden

– Vi ønsker å få ventetiden ned og servicegraden opp i vår bransje. Investeringer i nytt utleiemateriell, effektivisering av renovering og digitalisering er viktig i forhold til dette, sier direktør Jarle Kristiansen i Rencon.

Virksomheten får totalt 70 medarbeidere og en årlig omsetning på ca. 300 mill. kroner.

– Samtlige av de seks avdelingene inkludert Ilseng-anlegget er Miljøfyrtårnsertifisert. Rencons utnyttelse av kapasitet i Optimeras logistikkvirksomhet og -lagre vil også ha betydelig miljømessig effekt. Optimera ønsker å bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål og inngår i Dahl Optimera Norge, som har som mål å være karbonnøytral innen 2030, heter det avslutningsvis i pressemeldingen.