Aktuelt

Ruukki med komplett løsning for lufttett bygging

Bildet: Ruukki® Airtightness package er basert på Ruukki® Energy paneler samt etablerte og utprøvde løsninger for skjøting av vegger og tak.

Ruukki lanserer en ny løsning – Ruukki® Airtightness package – som gir besparelser i energi og reduserer utslipp av karbondioksid.

Ruukki® Airtightness package gjør det mulig for eiere av industri- og næringsbygg å redusere sine energikostnader og karbondioksidutslipp fra driften av bygget. Sammenliknet med en vanlig løsning kan Ruukki® Airtightness package spare opptil 30 % på energiforbruket.

Et byggs utvendig vegg- og takkonstruksjon, og spesielt lufttetthet, spiller en vesentlig rolle i byggets energieffektivitet. Skjøtene mellom veggkonstruksjonene og andre konstruksjonselementer påvirker i stor grad byggets lufttetthet. God lufttetthet fungerer som en nøkkelfaktor i lavkarbon bygging siden forbedring av lufttetthet ikke øker karbonavtrykket i løpet av byggets livssyklus, men bidrar vesentlig til å redusere CO2-utslippet mens bygget er i bruk.

Ruukki® Airtightness package er basert på Ruukki® Energy paneler samt etablerte og utprøvde løsninger for skjøting av vegger og tak. I byggeprosjekter tilbyr ikke Ruukki bare produkter, men også ekspertise for å optimalisere energi- og livssykluskostnader eller karbonavtrykket.

– Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre et byggs energieffektivitet gjennom lufttettheten i våre produkter. Vi tar også sikte på å være de første som tilbyr fossilfrie produkter til tak og vegger i 2026, sier Adam Korol, Head of Building Envelope business hos Ruukki Construction, i en pressemelding.

– Helt siden 2008 har Ruukki innovert energisparende produkter, slik som energipaneler, for å bidra til å forbedre bygningers lufttetthet. Ruukki® Airtightness package som nå lanseres gir en bredere totalitet, noe som også støtter våre kunder i deres bærekraftige innsats, sier Korol avslutningsvis.

Innholdet i Ruukki® Airtightness package varierer fra land til land. www.ruukki.no/airtightness