Aktuelt

Rockwool satser på klimavennlig transport

Bildet: I september ruller det ut to nye biogasslastebiler på veiene som skal stå for cirka 60 prosent av leveransen med isolasjon til Rockwool sine kunder i Oslo sentrum. Foto: ROCKWOOL

Med to nye biogassbiler vil disse kjøretøyene erstatte 60 prosent av leveransene av Rockwool isolasjon fra fabrikken i Moss til Oslo sentrum med mer klimavennlig transport.

Hver dag transporteres det store mengder Rockwool isolasjon mellom fabrikken i Moss og til Oslo. I september ruller det ut to nye biogasslastebiler på veiene som skal stå for cirka 60 prosent av leveransen med isolasjon til Rockwool sine kunder i Oslo sentrum. I løpet av et år tilsvarer dette cirka 131 000 km, som nå vil erstattes med det klimanøytrale drivstoffet biogass. Denne grønne transportsatsningen vil redusere CO2-utslippene betraktelig, og imøtekomme de stadig strengere kravene som stilles av Oslo kommune og kunder.

Testing av nye klimavennlige løsninger

Reduksjon av CO2 fra varetransport er ikke et nytt fokus fra den globale steinullprodusenten, men snarere et konkret resultat av langsiktig arbeid med å gå over til klimavennlige transportløsninger.
– Vi har lenge jobbet med grønn transport, både i samarbeid med transportører og direkte med lastebilprodusenter som er i front på feltet. Nå har vi bestemt oss for å teste biogassløsningen. På denne måten blir vi klokere og får mer erfaring som vi kan bruke til å utvide satsingen til å omfatte mer av den nordiske transporten, sier Michael Rasmussen, logistikkdirektør i Rockwool Nordics, i en pressemelding.

– Den grønne omstillingen i transportbransjen er vanskelig, og det er utfordrende å finne ut hvilken vei pilen peker med fremtidens klimavennlige løsninger for transport. Per i dag mener vi biogass er et veldig godt alternativ som vil bidra til en betraktelig CO2-reduksjon og utnyttelse av lokale avfallsressurser, sier Rasmussen.

Det er ikke bare på veitransport at Rockwool har omstilt seg for å redusere CO2-utslipp. De siste årene har Rockwool gjort avgjørende endringer fra fossile til fornybare energikilder ved produksjonen i Moss og ved to fabrikker i Danmark. Til sammen har omstillingen redusert CO2-utslippene fra de nordiske fabrikkene med mer enn 70 % i 2021, sammenlignet med 1990. 

Stilles stadig strengere krav til klimavennlig transport   

Med omleggingen til biogass imøtekommer Rockwool også de stadig strengere kravene til Oslo kommune og andre samarbeidspartnere. Oslo kommune har et ambisiøst mål om reduksjon av klimagassutslipp og forbedring av lokal luftkvalitet i byen. Fra 1.1.2025 skal derfor alle leveranser som transporteres for Oslo kommune foretas ved hjelp av EL, hydrogen eller biogass. 
Rockwool sin gode samarbeidspartner, Veidekke, stiller seg også meget positiv til det grønne initiativet. Entreprenørselskapet har flere byggeprosjekter i Oslo sentrum som fremover vil få isolasjonsprodukter transportert på biogass.

– Veidekke har et mål om å redusere 50 prosent klimagasser innen 2030, både innenfor direkte og indirekte utslipp. For å nå disse målene er vi avhengig av å ha leverandører som viser initiativ til mer klimavennlige løsninger. Rockwool viser at de tar den grønne omstillingen på alvor, både med fornybar energi på fabrikken i Moss og omlegging til biogass i transporten. Det gir også en god signaleffekt, sier Lars Evensen Paulsrud, miljøsjef i Veidekke Norge.