Nyheter

ROCKWOOL med elektrisk produksjon i Moss

Investeringen i ny teknologi i Moss utgjør samlet sett over 450 millioner kroner og er et viktig steg på veien mot en mer bærekraftig produksjon for ROCKWOOL i Norge og Norden. Foto: Fredrik Warbo

Utslippene fra driften går ned med 80 prosent når ROCKWOOL nå starter opp elektrisk produksjon på steinullfabrikken i Moss.

Av Bjørn Laberg

– Den nye elektriske smelteovnen er en viktig investering for fremtiden. Vi skal fortsatt levere steinullsprodukter med høy kvalitet, samtidig som vi nå gjør nødvendige grep for å bidra til å redusere byggebransjens påvirkning på klimaet, sier Morten B. Andersen, administrerende direktør for ROCKWOOL Norge.

Byggesektoren bidrar til en stor andel av verdens CO2-utslipp og avfall. Bare i Norge står byggesektoren for 1,5 millioner tonn med avfall hvert år. På EUs klimaplan mot 2030 står reduksjon av klimagasser og økt materialgjenvinning sentralt. ROCKWOOL sin nyutviklede elektriske smelteteknologi på fabrikken i Moss er et eksempel på hvordan industrien kan redusere eget klima- og miljøavtrykk betydelig. Overgangen til elektrisk smelteovn i Moss vil redusere de direkte CO2 -utslippene med 80 prosent. Fabrikken vil i tillegg starte med resirkulering av brukt steinull fra byggeplasser i Norge. Dessuten reduseres avfall fra produksjonen med opp til 99 prosent.

I tillegg til ny ovnsteknologi er det også investert i nytt rørgassavbrenning– og rensesystem, samt nytt utstyr for resirkulering og utslippskontroll. Foto: Fredrik Warbo.

Egenutviklet smelteteknologi
– Vi må jobbe på alle plan for å redusere byggebransjens klimapåvirkning. Redusert CO2-utslipp ved produksjonen, økt gjenbruk og produktenes dokumenterte holdbarhet er alle viktige faktorer, forklarer Morten B. Andersen, administrerende direktør for ROCKWOOL Norge.

Fabrikken i Moss er et prosjekt for en helt ny smelteteknologi utviklet over flere år av ROCKWOOL sine egne ingeniører. Ovnen er den største av sitt slag i verden for bruk til produksjon av steinullisolasjon. I 2019 ble ROCKWOOL tildelt Næringslivets klimapris i Norge av Miljøstiftelsen Zero. Prisen tildeles en virksomhet som utvikler teknologi og løsninger som bidrar til redusert klimapåvirkning. Investeringen i ny teknologi i Moss utgjør samlet sett over 450 millioner kroner og er et viktig steg på veien mot en mer bærekraftig produksjon for ROCKWOOL i Norge og Norden.

Den elektriske smelteovnen fører også til bedre klima lokalt i Moss. Foto: Fredrik Warbo.

Globalt foregangsanlegg
I tillegg til ny ovnsteknologi er det også investert i nytt rørgassavbrenning– og rensesystem, samt nytt utstyr for resirkulering og utslippskontroll. Investeringen er delfinansiert av Enova, som har gjort prosjektet mulig. Enova mottar to milliarder kroner fra staten årlig for å gi tilskudd til blant annet omstilling i industrien. ROCKWOOL var mottaker av Enovas største enkelttilsagn i 2018 på 101,5 millioner kroner.

– ROCKWOOL sine produkter bidrar til mye energisparing i løpet av sin levetid, en egenskap som er veldig viktig på veien mot lavutslippssamfunnet, sier Morten B. Andersen, administrerende direktør for ROCKWOOL Norge.

– Norge er helt avhengig av en livskraftig industri som bidrar med både verdiskaping og arbeidsplasser. Slik må det også være i fremtiden når vi har blitt et lavutslippssamfunn. Det forutsetter at lokomotivene i industrien tar en aktiv rolle i omstillingen allerede i dag, og utvikler og tar i bruk teknologi med lave utslipp. Derfor er det en veldig gledelig nyhet at ROCKWOOL nå starter opp den elektriske produksjonen ved fabrikken i Moss. Dette er et globalt foregangsanlegg som vi håper flere vil la seg inspirere av, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Viktig for utviklingen i Moss
Den elektriske smelteovnen fører også til bedre klima lokalt i Moss. Ordfører i Moss Hanna Tollerud mener at denne typen bærekraftige initiativ fra byens næringsliv er avgjørende i den videre utviklingen av Moss.

– For samfunnet i Moss betyr utslippskuttene ROCKWOOL sin elektriske smelteovn gir, til en halvering av totalutslippene fra industrien. I tillegg sikrer den nye produksjonsmetoden videre drift og mange arbeidsplasser i en region som sliter med høy arbeidsledighet. Det er få ting som er viktigere for en ordfører enn arbeidsplasser og bærekraftig utvikling, noe ROCKWOOL bidrar med, sier Tollerud.

Skiftet i Moss skjer bare måneder etter at det ble offentliggjort at ROCKWOOL går over til fornybart brensel i form av biogass i januar 2021 på to av sine produksjonslinjer i Danmark.

Inspirere andre virksomheter
Samlet vil overgangen til fornybar energi ved fabrikkene i Moss og Danmark redusere ROCKWOOL sitt CO2-utslipp i Norden med 70 prosent.

– ROCKWOOL sine produkter bidrar til mye energisparing i løpet av sin levetid, en egenskap som er veldig viktig på veien mot lavutslippssamfunnet. Samtidig er vi stolte over å kunne bevise at til og med store, energikrevende industrier er i stand til å innovere og utvikle nye teknologier som åpner for bruk av energikilder med lavere klimapåvirkning. Forhåpentligvis kan dette inspirere andre virksomheter, sier Morten B. Andersen avslutningsvis.