Aktuelt

Roboter og 3D-printere bygger fremtidens hjem

Bildet: Pilotboligen på 24 kvadratmeter er allerede tatt i bruk, og gründer og daglig leder i det svenske selskapet ConcretePrint, Tobias von Haslingen, mener byggebransjen må ta i bruk ny teknologi for å øke effektiviseringen og redusere byggekostnadene på privatboliger. Foto: Odd Borgestrand

NORDBYGG 2022: – Mens IT-bransjen effektiviserer seg hver eneste uke, har svensk byggebransje stått på stedet hvil de siste 50 år, mener gründer og daglig leder i det svenske selskapet ConcretePrint, Tobias von Haslingen.

Av Odd Borgestrand
Stockholm

– Ved å ta i bruk 3D-printere kan byggekostnadene reduseres med minst 50 prosent. Produktiviteten må økes kraftig. Det er bare et spørsmål om å våge. Teknologien er allerede på plass, sier von Haslingen, som til Nordbygg-messen ble hentet inn for å fortelle nordisk byggebransje om mulighetene foreffektivisering ved å ta i bruk roboter og 3D-printere i framtidens boligbygging.  

Effektivt og raskt

– Totalt bygges det for 550 milliarder kroner hvert år i Sverige. Utfordringen er at det oppdages feil på for over 100 milliarder kroner på nybygg.  Her handler det om menneskelige feil i tillegg til feil materialvalg. Det er et stort behov for nye boliger de neste årene, men kostnadene med å bygge er nå blitt så store at vanlige folk ikke har råd til å bo i de nye boligene. Derfor må det tas grep for å redusere byggekostnadene, mener han. 
Selv har han allerede bygget Sveriges første 3D-printede hus på 24 kvadratmeter. I løpet av noen få år er han overbevist om at både eneboliger og rekkehus kan bygges langt mer effektivt og mye raskere enn med dagens og gårdagens byggemetoder. Han tror også roboter vil erstatte det store flertall av bygningsarbeidere i Skandinavia.  I Japan er man allerede godt på vei med å robotisere hele byggeindustrien. Det er utviklet en robot som murer seks ganger så raskt som et menneske, og roboten kan dessuten jobbe hele døgnet og legger alle steiner korrekt. En annen robot er programmert for sveising av armering. Selvkjørende lastebiler leverer alt av materiell til byggeplassen. 

Fortsatt en vei å gå

Reisen med å utvikle en 3D-printer for hus begynte i 2015, forteller Tobias von Haslingen til Byggfakta etter å ha forelest på Nordbyggs innovasjonsscene en halv times tid. Her viste han en rekke bilder fra sine prosjekter, der han også tok fram de feiltrinnene som han gjorde på veien fram mot det første svenske 3D-printede huset. 
– Det er fortsatt en vei å gå før visjonen om å bygge eneboliger på 150 kvadratmeter og med god kvalitet kan la seg realisere, innser han. Men den veien er han villig til å gå sammen med en rekke firmaer, organisasjoner og universitet. For sju år siden ville jeg teste om det var mulig å skrive ut hus i 3D-printere. En venn av meg hadde bygget en 3D-printer for plast, men jeg ville trykke i betong. Vi slet med å finne den rette blandingen og de rette komponentene, men til slutt løste vi koden og fant ut at det faktisk var mulig å trykke et helt hus, sier Tobias von Haslingen. 

Mange utfordringer

Det tok 28 timer å trykke det første huset på 24 kvadratmeter, men det var fordi prototypeskriveren beveget seg ganske sakte.
– Neste generasjon vil skrive ut raskere, lover han, og da skal han skrive ut en privatbolig i to etasjer. På 48 timer skal du kunne skrive ut et stort gulv. Da må du støpe et mellomgulv og deretter trykke neste etasje, forklarer han entusiastisk. 
– Det er mange utfordringer når man skriver ut et hus ved hjelp av en 3D-printer. En av de store utfordringene er betongens konsistens. På den ene siden skal den være myk nok til å pumpes ut, men samtidig sterk nok til å beholde formen også når det er trykk ovenfra. Da skal den ha en viss tid på seg slik at neste lag binder seg med forrige lag.

Stor skriver på gang

Tobias Haslingen og hans kollega har utviklet sin egen betong til formålet. Neste steg blir å gjøre dette mer sirkulært. En høyfast betong er neste prosjekt for å redusere mengden betong som kreves, et annet prosjekt er å gjøre det samme med økologiske aspekter som å blande inn resirkulert betong.
ConcretePrints neste generasjon3D-skriver er nå under produksjon. Den konstrueres for å skrive i 20 meters lengde, 15 meter bredt og 10 meter høyt. 
– Med en slik dimensjon kan visjonen om å bygge en villa bli realisert. En 3D-skriver for brofundamenter og eneboliger i kjede er også under utvikling. Framtiden er nå, og vi må våge å tenke nytt for å redusere kostnadene og effektivisere boligbyggingen i Skandinavia, sier Tobias von Haslingen.