Nyheter

Rigg & drift-kontrakt til Ramirent

PILOT-PROSJEKT: – Vi ønsket å teste ut rigg & drift-konseptet, og Ramirent fremsto best på pris og var godt kvalifisert til å løse oppdraget, forteller prosjektleder Tordar Sætheråsen(t.h.) i Kongsvinger Kommunale Eiendomsenhet, her sammen prosjektle

I forbindelse med utbyggingen av Langeland skole tester Kongsvinger Kommunale Eiendomsenhet for første gang ut en løsning uten hovedentreprise der en underleverandør; Ramirent, tar hånd om hele rigg & drift-ansvaret.

Ramirent var første aktør i Norge som etablerte en egen landsdekkende rigg- og driftsavdeling som organiserer og effektiviserer byggprosjekt. Nå ønsker Kongsvinger Kommunale Eiendomsenhet (KKEiendom) å teste ut løsningen for første gang, og i forrige måned undertegnet KKEiendom kontrakt med Ramirent i forbindelse med utbyggingen av Langeland skole.

Langeland skole, som ble bygget i 1973, har i dag mellom 360 og 380 elever. Økning i elevtallet gjør at man blant annet mangler spesialrom på barneskolen som derfor nå skal utvides med et 1600 kvadratmeter stort tilbygg. Totalbudsjettet er på 87,5 millioner kroner, og byggestart er 21. juni med ferdigstillelse i august 2022. Tilbygget blir i massiv tre og råbygget skal føres opp av selskapet Woodcon.

DRIFTER BYGGEPLASSEN
Prosjektleder Rigg & Drift i Ramirent; Tom Arne Jahr, er strålende fornøyd med at de nå har fått det prestisjefylte oppdraget.

– Vi utformer løsninger for byggeplasser som omfatter alt det midlertidige rundt et byggeprosjekt slik at jobben blir så smidig som mulig og slik at alle som jobber på byggeplassen kan fokusere på sine egne kjerneoppgaver. På Langeland skole skal vi drifte byggeplassen, sette opp og drifte brakkerigger, leie inn kraner, levere stillaser og annet utstyr samt sørge for både oppvarming, byggestrøm, avfallshåndtering, snørydding og HMS-tiltak, forteller Jahr.

FØRSTE GANG I KONGSVINGER
Byggherre er Kongsvinger kommune ved Kongsvinger Kommunale Eiendomsenhet (KKEiendom) som for første gang la ut byggeprosjekter som flere delentrepriser uten hovedentreprise.

– Dette gjorde vi for å få med flere mindre og lokale aktører i konkurransen. I tillegg så ønsket vi for første gang også å teste ut rigg & drift-konseptet, og den kontrakten vant Ramirent i konkurranse med to andre aktører. Ramirent vant konkurransen fordi de fremsto best på pris og var godt kvalifisert til å løse oppdraget. Så blir det spennende å se hvordan dette vil fungere i praksis, forteller prosjektleder Tordar Sætheråsen i KKEiendom som opplyser at på det meste vil være rundt 40 arbeidere i sving på anleggsplassen på Langeland skole.

LANGELAND SKOLE-TILBYGG: Slik vil det 1600 kvadratmeter nye tilbygget på Langeland skole i Kongsvinger fremstå når det står ferdig til skolestart neste år. Budsjettet er på 87,5 millioner kroner. Illustrasjon: Architectopia

ØKENDE INTERESSE
Salgssjef for Ramirent Region Øst; Frode Mathiassen, påpeker at det er stadig flere som gjør som Kongsvinger Kommunale Eiendomsenhet og benytter seg av rigg & drift-konseptet.

– Rigg & drift-løsningen medfører økt effektivitet og forbedret margin på bunnlinjen for byggherren, og det er utvilsomt et økende behov for denne tjenesten. Derfor er det en stor fordel for Ramirent som selskap at vi nå kan benytte oss av rigg & drifts brede kompetanse og dedikerte medarbeidere. Avdelingen, som ble etablert for et par år siden, fungerer i dag som en god støttefunksjon for salgsavdelingen. Så dette har utvilsomt styrket oss som selskap og tilført oss et helt nytt satsingsområde, påpeker Mathiassen.