Aktuelt

Revet skole gjenvinnes til nye veier

Logisitikksjef i Lindum Ole Johan Harbakk og anleggsleder fra Norsk Saneringsservice Kenneth Ufs var begge til stede under lastingen. Foto: Steinar Figved

Teknikken, den tidligere tekniske fagskolen i Stavanger er nå ferdig sanert, og drøye 12 000 tonn revet betong som før var vegger, gulv og tak i skolebygget er på vei til gjenvinning.

Mandag og tirsdag denne uken ble betong fra skolebygget lastet om bord på båt med kurs mot Nederland hvor den skal brukes som tilslag i ny betong og videre til veibygging. Det foreløpig ganske unike gjenvinningskonseptet er det selskapet Lindum som står bak, som siden 2018 har sendt over 100 000 tonn brukt betong til materialgjenvinning.

Mandag og tirsdag denne uken (uke 7) ble betong fra den gamle, tekniske fagskolen Teknikken lastet om bord på båt med kurs mot Nederland hvor den skal materialgjenvinnes til nye veier. Foto: Steinar Figved.

— Vi så at mye betong gikk rett til deponi og ønsket å gjøre noe med det, sier salgssjef for forurenset grunn og industri i Lindum, Tormod Lundberg, i en pressemelding.

Arbeidet med å finne bedre bruksområder startet, og det skulle vise seg at Nederland hadde behov for brukt betong til sin veibygging.

Vinn-vinn for alle parter og miljøet
— Å gjenvinne betongen til veibygging fremfor deponering er udiskuterbart en mye bedre ressursutnyttelse, forklarer Lundberg og utdyper: I tillegg til den miljømessige gevinsten frigjør vi også deponikapasitet som heller kan brukes til annet avfall som må deponeres. 

At betongen eksporteres til gjenvinning er ingen fordyrende løsning for kunden, snarere tvert imot. For prosjektet med Teknikken er det Norsk Saneringsservice AS som er entreprenør, og som har valgt å benytte Lindum til å håndtere betongen videre.

Totalt 12 000 tonn revet betong lastes på båt og fraktes til Nederland hvor det skal brukes som tilslag inn i ny betong og veibygging. Foto: Steinar Figved.

— Vi benytter sjøtransport som gir det beste miljøregnskapet pr. tonn, forklarer logistikksjef i Lindum, Ole Johan Harbakk. Betongen fraktes til nærmeste kai fra rivestedet, hvor Lindum står klar med båt, maskiner og mannskap. Harbakk fortsetter:

— Vi tenker at kunden skal få gjøre det den kan best, så tar vi oss av resten og gir tett oppfølging underveis.

Vellykket prosjekt
Prosjektet med den gamle fagskolen er nå ved veis ende, og de siste betongklumpene blir sendt på en siste båt sammen med en annen leveranse fra Bergen i neste uke. Å forutsi nøyaktig hvor mye betong som blir av et revet bygg er nemlig ikke så enkelt, men Lindum har lang erfaring i å snu seg raskt og tilby tilpassede løsninger.

— Vi har samarbeidet med Norsk Saneringsservice på en rekke prosjekter tidligere, og gjennom profesjonalitet og god kommunikasjon sørger vi sammen for vellykkede gjennomføringer, forteller Lundberg.

Norsk Sanerinsservice AS underveis i rivearbeidet. Foto: Norsk Saneringsservice AS.

Lindum har i dette prosjektet også bistått Norsk Saneringsservice med kvalitets- og miljømessige vurderinger knyttet til selve betongen, i tillegg til å sikre at alt har foregått i henhold til gjeldende regelverk for eksport og bruk av betongmassene til og i Nederland.

— Materialgjenvinning og ombruk har et stort fokus i vår bransje spesielt, men også i bygg- og anleggsbransjen. Denne løsningen er både kostnadseffektiv og bidrar til avfallsreduksjon, avslutter Lundberg, som har sett en tydelig økning i antall oppdrag på de tre årene løsningen har eksistert.