Nyheter

Renta sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift

Snorkel helelektrisk teleskoptruck, Nifty HR 28 Hybrid lift

Den store utleieleverandøren Renta AS, med 220 ansatte har jobbet hardt for å bli en mer miljøbevisst bedrift. Nå er grunnlaget og verktøyene på plass gjennom Miljøfyrtårn-sertifiseringen.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, – og som hjelper bedrifter til å lykkes med grønn omstilling. Den er anerkjent av myndighetene ved offentlig innkjøp, og anerkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Ytterligere grønt fokus
– Denne sertifiseringen gjør at vi får et ytterligere grønt fokus i alle ledd i Renta. Vi har gjennomgått klimaregnskapet og arbeidet frem en ny strategi med bedre rutiner og instrukser. Sammen med de ansatte skal vi med aktiv bruk av disse nye verktøyene styrke merkevarenavnet Renta og møte morgendagens krav til leverandørene innen bygg, anlegg og samferdselsbransjen, sier Kristian Sylta, salgs- og prosjektsjef for samferdsel i Renta, i en pressemelding.

Klare miljøkrav i anbudskonkurranser
Blant virkemidlene er økt elektrifisering og utvidet bruken av moderne hybridteknologi fremover. Det innebærer også at alle Renta sine nye varebiler, firmabiler og trekkbiler under 3,5 tonn skal være elektriske. Av den totale maskinparken er allerede over 65% elektriske eller hybrid. Fremtidige investeringer skal være fossilfrie og elektriske der dette er mulig å fremskaffe.

– Vi vet at det også er en økonomisk gevinst ved å bli mer miljøvennlige. Flere og flere anbudskonkurranser setter klare krav til miljøsertifisering og nullutslipp på prosjekter. Det gjør at vi må skjerpe oss for å være attraktive som tilbydere, både mot nasjonale og internasjonale kontakter, forteller prosjektsjefen videre.

Vil bli best i klassen
Han legger ikke skjul på at bedriften har en klar målsetning om å være best i klassen innenfor sitt segment.

– Vi må tørre å strekke oss. Tørre å si at vi skal bli best på bærekraftige løsninger innenfor vår bransje. Klarer vi det vil vi være godt rustet når vi skal rekruttere nye medarbeidere og vinne kundenes tillit og behov fremover, avslutter Kristian Sylta.