Aktuelt

Renses til drikkevannskvalitet

Bildet: Prosjektleder William Kornmo er klar for tredje og siste store miljøopprydding på Gilhus siden den første i 2007.

Vannet rundt Gilhusbukta skal renses til nærmest drikkevannskvalitet. Tredje og siste miljøopprydding er startet. Miljøoppryddinga omfatter både sjø og land.

Produksjon av oljeprodukter og asfalt, løsemidler og tungmetaller fra båtpuss, har forurenset Gilhus på land og til vanns gjennom flere tiår. Første miljøoppryddingsprosjekt ble gjennomført i 2007 og 2008. I vinter kommer den tredje og siste.

Gilhus og Gilhusbukta blir to områder i den nye Fjordbyen Lier og Drammen som er under planlegging. Fjordbyen planlegges for 16.000 arbeidsplasser og 16.000 beboere. Arbeidet med områderegulering for den nye byen, utføres av Eidos Eiendomsutviklig som også er største grunneier på området.

Sugemudring

– I fjorden skal vi sugemudre forurensede sedimenter, som vi renser på stedet. Etter rensing skal vannet som slippes tilbake i Drammensfjorden være tilnærmet like rent som drikkevannet du har i springen hjemme, sier William Kornmo.

Han leder miljøoppryddingen. Bak står Gilhusbukta Sjøgrunn AS. Største eier i selskapet er Eidos Eiendomsutvikling AS. Arbeidet startet opp rett før årsskiftet. Først skal det rydde opp i sjøen utenfor Kid-kaia på Gilhus. Deretter skal grunnen utenfor KID-bygget graves opp og renses for sterkt forurensede masser som er påvist på området.

Nytt land

I Gilhusbukta etableres nytt land. Gammel forurensning er fjernet fra store deler av bukta i forkant. Området nærmest KID-kaia er hittil uberørt av prosjektet.

– Også der skal vi etablere nytt land, men først skal vi gjennomføre et større miljøoppryddingsprosjekt. Kartlegging har påvist forurensning. Den skal vi fjerne, vannet skal renses før det slippes tilbake til sjøen. Forurensede masser skal tas hånd om, så skal vi dekke til bunnen og fylle ut området, sier Kornmo.

Pioner-kunnskap

Metoden som skal benyttes, er utviklet med kunnskap fra miljøprosjektene i 2007 og 2008. Da ble et større pionerprosjekt gjennomført i Gilhusbukta. Også den gang ble det foretatt store miljøoppryddinger i bukta og på land. Den gang ble 200 tonn olje fjernet, i tillegg til 100 tonn tjære, 13 tonn asbestholdige materialer og fem tonn andre løsemidler. Ute i bukta ble 20.000 kubikkmeter forurensede sedimenter sugemudret. Vannet ble renset og sluppet tilbake i fjorden.

Til Langøya

Etter miljøoppryddinga i 2017 ble fjordbunnen tildekket med 80.000 tonn rene grusmasser.

– Vi regner med å jobbe med samme type forurensninger denne gang, i tillegg til tungmetaller fra båtpussing inne i bukta. Prøver underveis vil vise hvor mye vi skal rense. De forurensede massene vi fjerner, vil i hovedsak fraktes til Langøya, for å bli tatt hånd om av spesialistene i Noah, sier Kornmo.

Opprenskningen på land er planlagt å starte til høsten.

– Før vi starter på land, skal miljøopprydding og utfyllinga i fjorden være utført, sier Kornmo.