Aktuelt

Rekordresultat for Multiconsult i 2020

Konsernsjef Grethe Bergly er stolt over resultatet for 2020. Foto: Erik Burås

Multiconsult viser til et resultat for 2020 på 371 millioner kroner og en EBIT-margin på 10,1 prosent. Dette er det beste resultatet i selskapets historie og mer enn en tredobling av resultatet i 2019. Selskapet kan også vise til et solid siste kvartal og en rekordhøy ordrereserve ved utgangen av året.

Resultatet for året er 401,0 millioner kroner, tilvarende en EBIT-margin på 11,1 prosent dersom man ser bort fra restruktureringskostnader som følge av selskapets forbedringsprogram.

– Jeg er stolt over hvordan vi har gjennomført snuoperasjonen vi startet på høsten 2019. Vi har sagt at det er i 2020 det skal skje. Jeg er dyktig imponert over den innsatsen som er lagt ned og den dedikasjonen både medarbeidere og ledere har vist for at selskapet skulle lykkes. Nå er vi i en fantastisk posisjon til å utvikle selskapet videre, sier konsernsjef Grethe Bergly i en pressemelding. 

I desember valgte selskapet å gi alle medarbeidere en ekstraordinær bonus for sterkt engasjement i et utfordrende år og deres bidrag til snuoperasjonen.

Solid fjerde kvartal
Netto omsetning i fjerde kvartal var på 967,1 millioner kroner, opp 6,9 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Selskapet kan vise til en kraftig forbedring siste kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal i 2019. Resultatet er på 83,0 millioner kroner mot 8,7 millioner kroner i 2019. Dette gir en EBIT-margin på 8,7 prosent mot 1,0 i 2019. Netto omsetning av på 967,1 millioner kroner, opp 6,9 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

Stabilt bra gjennom hele 2020
Multiconsult har levert solide resultater gjennom hele 2020 som følge av omsetningsvekst, høy debitering, gode prosjektleveranser og markant lønnsomhetsforbedring. Årsresultatet er også positivt påvirket av reduserte driftsutgifter som følge selskapets forbedringsprogram, nextLEVEL, samt reduserte kostnader som følge av Covid-19. Godt salg gjennom hele 2020 har medført at selskapet går ut av 2020 med den høyeste ordrereserven i selskapets historie.

– Vi var spente på hvordan utviklingen ville bli når Covid-19 traff oss hardt i mars. Jeg er veldig fornøyd med at vi har klart å holde en stabilt god drift gjennom året og at vi kan presentere et rekordresultat. Både våre medarbeidere og våre kunder omstilte seg veldig raskt til en ny hverdag med digital samhandling. Dette er erfaringer vi dra nytte av også i tiden fremover, sier Bergly.

Styret i Multiconsult foreslår utbytte på åtte kroner per aksje.

Nøkkeltall:

Amounts in NOK million

Q4 2020

Q4 2019

FY 2020

FY 2019

Financial

       

Net operating revenues

967.1

904.5

3 660.9

3 435.8

Employee benefit expenses

732.2

720.6

2 660.1

2 654.4

Other operating expenses

104.4

126.5

402.2

482.3

EBIT

83.0

8.7

371.0

106.3

EBIT margin

8.6%

1.0%

10.1%

3.1%

Reported profit for the period

62.7

(9.8)

249.2

35.1

Operational

       

Other operating expenses ex. IFRS 16 margin

15.1 %

18.3 %

15.6 %

18.7 %

Number of employees

2 925

2 994

2 925

2 994

Order backlog

3 327

2 968

3 327

2 968