Nytt om navn

Rejlers kjøper KANtech

Foto: KANtech

Rejlers kjøper 100% av aksjene i det norske jernbanetekniske rådgivingsselskapet KANtech AS.

KANtech ligger an til en omsetning på ca. 20 MNOK i 2020 med god lønnsomhet. Oppkjøpet er et ledd i Rejlers vekststrategi og gjør at Rejlers i Norge etablerer et nytt forretningsområde, Infrastructure, og styrker selskapets posisjon i det voksende jernbanemarkedet i Norge

KANtech er kjent for sin spesialkompetanse innen jernbaneteknikk og større jernbaneprosjekter. Selskapet tilbyr prosjekt- og byggeledelse, samt prosjekteringsledelse og jernbaneteknisk rådgivning. KANtech ble stiftet i 2006 og har kontor i Oslo med 7 medarbeidere samt et nettverk av underkonsulenter. Bane NOR er selskapets største kunde og KANtech har hatt ledende roller i flere større jernbaneprosjekter i mange år.

– Oppkjøpet av KANtech gir Rejlers Norge en sterk posisjon i jernbanemarkedet med mulighet for betydelig vekst i årene framover, sier Petter Arnesen adm.dir. for Rejlers Norge AS i en pressemelding.

– Vi gleder oss til å bli en del av Rejlers og begynne oppbyggingen av en større infrastrukturvirksomhet. Rejlers har de ressursene vi trenger til å støtte opp om en ekspansjon av virksomheten, sier Martin Algrøy, daglig leder i KANtech.

Overtagelsen av KANtech skjer fra og med 1. januar 2021. Med oppkjøpet styrker Rejlers seg innen Infrastrukturområdet i Norge. Oppbyggingen av forretningsområdet skjer i nært samarbeid med Rejlers svenske forretningsområde innen jernbane, som består av ca. 80 medarbeidere og er en del av divisjonen Industry & Infrastructure.