Nyheter

Rehabiliterer på Romsås

Lokalet som skal rehabiliteres ligger rett ved Romsås Senter der Boligbygg forvalter over 120 kommunale boliger. Tanken bak prosjektet er at det nye huset skal by på aktiviteter i regi av frivillige og ideelle organisasjoner, offentlige aktører og næringslivet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Boligbygg og Bydel Grorud, der Boligbygg ansvar for anskaffelser og prosjektledelse. Finansieringen er gjort med midler fra Groruddalssatsingen, tilgjengelighetsmidler fra Oslo Kommune, og Sparebankstiftelsen. For å realisere tanken bak prosjektet har man engasjert arkitekter fra Lala Tøyen og Snøhetta som har vært involvert i medvirkningsprosessen og stått for prosjektering. Medvirkningsprosessen avdekket at det er et stort behov for en mer inkluderende møteplass som alle på Romsås vil besøke. Beboere ønsker flere og bedre fasiliteter, og snakket mye om viktigheten av mat som en samlende faktor for hele lokalsamfunnet.


Camilla Antoinette Bøgh og Tomasz Frelek i Bydel Grorud jobber tett på prosjektet. Foto: Amama Akram

Tomasz Frelek er prosjektleder i bydel Grorud, og har jobbet tett på prosjektet.

– Vi jobber med positiv utvikling i hele senterområdet på Romsås, og mener at dette lokalet kan bli nøkkelen for at området skal fungere mer optimalt. Her har vi faktisk mulighet til å bygge en utviklings- og samarbeidsarena for mange ulike aktører og beboere, sier Frelek.

Videre forteller Frelek at rehabiliteringen skal bidra til å senke terskelen for å bruke huset og delta i aktiviteter som skjer både inne og ute.

– Nye glassfasader og mye aktivitet skal bidra til bedre trygghetsfølelse. Det skal være mulig å åpne flere foldevinduer slik at lokalet og torget foran vil oppleves som ett sted. I de nye lokalene har vi også planlagt et eget rom for lokale entreprenører som vil kunne skape positive ringvirkninger i nærmiljøet, forteller Frelek.

Huset skal få ny og mer fleksibel romfordeling med scene, aktivitetsrom, møterom, co-work, kjøkken og et stort «byrom» med enkelt tekjøkken. Prosjektet er også innovasjonspilot i FutureBuilt der man satser spesielt på sosial bærekraft. Huset skal ikke bare være en artig møteplass, men også bidra til bedre trygghetsfølelse i et levekårsutsatt område. Ny glassfasade kombinert med utvidet brukskapasitet skal skape liv både inne og ute. 

 

Lokalene skal stå ferdig sommeren 2023. Foto: Amama Akram