Nyheter

Rehabiliterer Ås videregående skole

Bildet: I dette prosjektet skal bygg G ved Ås videregående skole rehabiliteres og ombygges.

AKTUELLE PROSJEKTER: Viken fylkeskommune søker totalentreprenør til rehabilitering av bygg G ved Ås videregående skole.

Av Bjørn Laberg

Ås videregående skole har totalt syv bygg, og skal gjennom flere delprosjekter utvide kapasiteten fra 1200 til 1500 elever. I dette tiltaket skal bygg G rehabiliteres og ombygges.

Bygg G er fra 1976 og totalt 4403 m2 BTA. Det er et frittliggende bygg, med to hovedetasjer og en mesaninetasje (teknisk etasje) mellom 1. og 2. etasje i byggets kjerne. Som en del av rehabiliteringen skal det bygges en ny teknisk etasje på taket. Det skal utføres arbeid på fasaden. Etterisolering, ny kledning og nye vinduer er også med i prosjektet.

Ås videregående skole ligger sentralt i Ås kommune. Skolen ligger på en tomt som eies av Viken fylkeskommune. På tomten ligger også Åshallen, som skal utvides parallelt med rehabilitering av bygg G.

Når det gjelder VVS-anleggene skal i hovedsak følgende utføres:

• Nye sanitærinstallasjoner

• Nytt vannbårent varmeanlegg

• Nytt sprinkleranlegg. Bygget skal fullsprinkles

• Gass og trykkluft beholdes som det er

• Nye ventilasjonsanlegg med noe tilpasning av gammelt kanalnett

• Nye kjøleanlegg for datarom der man finner at dette er nødvendig

• Klimakjøling i form av kjøling integrert i ventilasjonsaggregater

• Utvendige arbeider med føringer av vann fra bygg C og ny kum og inntak for sprinkler

• Bygg G skal tilknyttes eksisterende SD-anlegg på Ås VGS type Metasys, levert av Johnsen Controls, dette medfører at det ikke skal være noe andre monitoreringsystem (toppsystem) enn Metasys sentralt og lokalt på bygget

Det er planlagt et nytt teknisk rom på tak hvor nye ventilasjonsaggregater og vifter etc. er tenkt plassert. Det forutsettes at det ikke vil bli nødvendig med ventilasjonsrister og kanaler ut på fasaden. Ventilasjonskanaler føres opp til teknisk rom på tak.
I forbindelse med bygging av nytt teknisk rom på tak må også takfall og utformingen av takavvanning installeres på nytt.

Tiltakshaver: Viken fylkeskommune

Tilbudsfrist: 5. mars 2021

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Last også ned vår rapport: Trendrapport 2020 – Analyse av byggebransjen basert på de ferskeste tallene.