Nyheter

Råvareknapphet hindrer økonomisk innhenting

Foto: Adobe Stock

Flaskehalser i forsyningskjeder, handelsrestriksjoner og stor global etterspørsel fører til kraftig prisstigning og lang leveringstid på viktige råvarer. Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK) belyser temaet med tall fra sin siste konjunkturundersøkelse.

Etterspørselen etter for eksempel tre, metaller og mineraler, og dermed mellomprodukter, kan i mange tilfeller bare delvis dekkes og treffer bedrifter på tvers av bransjer. Knappheten på råvarer har dermed blitt til en hemsko for snarlig økonomisk innhenting til førkrisenivå.

De akutte prisstigningene viser seg også i DIHKs aktuelle konjunkturundersøkelse: 42 prosent av bedriftene angir høye strøm- og råvarepriser som forretningsrisiko. Det er særlig bearbeidende industri som er truffet: To tredjedeler av industribedriftene ser strøm- og råvarepriser som en risiko for økonomisk utvikling – merkbart flere enn ved årets begynnelse (45 prosent). Til sammenligning har antallet som vurderer etterspørselen innenlands som høy risiko, gått tilbake (49 prosent etter 61 prosent ved årsskiftet 2021).

– Denne utviklingen skyldes delvis «innhentingseffekten» som oppstår grunnet innhentet konsum og investeringer. For strategiske råvarer, for eksempel i forbindelse med Green Deal, handler det om vedvarende flaskehalser og dermed også vedvarende prisstigning, kommenterer Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer (AHK).

Mange næringer påvirket av prisstigningen
Byggenæringen vurderer også strøm- og råvarepriser i større grad som risiko enn tidligere (62 prosent mot 35 prosent ved årets begynnelse). Det er kun mangelen på fagarbeidere (67 prosent) som byr på større utfordringer i denne sektoren.

Disse tydelige endringene sammenlignet med konjunkturundersøkelsen ved årsskiftet, kan i stor grad tilskrives den plutselige økningen i råvarepriser. I tillegg har selskaper vært belastet av høye strømkostnader i årevis. Her har dog prisene de siste månedene steget mindre enn tilfellet er for mange råvarer.

At strøm- og råvarepriser utgjør en forretningsrisiko viser seg tydeligst hos produsenter av mellomprodukter, som i kjemisk industri eller metallproduksjon og -bearbeidelse, ettersom de er mer direkte påvirket av svingende priser eller flaskehalser i forsyningen. I gjennomsnitt angir tre av fire bedrifter denne risikoen. Gummi- og kunststoffprodusenter (84 prosent) og treindustrien (82 prosent) er særskilt ofte konfrontert med prisstigninger.

– Den vedvarende prisøkningen på strategiske råvarer og mellomprodukter vil føre til økt investering i resirkuleringsteknologi og sirkulærøkonomi. Her er aluminium svært godt egnet, sier Kern.

Hemsko for økonomisk innhenting
Den økonomiske innhentingseffekten i industrien skaper for tiden forsiktig optimisme i tysk økonomi. Ifølge DIHKs konjunkturundersøkelse har forretningsklimaet i industrien merkbart forbedret seg sammenlignet med årets begynnelse. Også byggebransjen vurderer situasjonen litt mer positivt enn sist. I tillegg har industribedriftene i gjennomsnitt økte forventninger til forretninger de kommende 12 månedene.

Forventningene i sektorene som er spesielt berørt av mangelen på råvarer er imidlertid under snittet, og noen av disse selskapene er mer pessimistiske enn ved årets begynnelse. Effekten av den begrensede tilgangen på råvarer er altså allerede tydelig.

De økte strøm- og råvareprisene kan med andre ord utvikle seg til en merkbar bremse i den økonomiske oppgangen. Gummi- og kunststoffprodusenter, bedrifter innen metallproduksjon og -bearbeiding samt kjøretøyprodusenter regner eksempelvis med mindre gode forretninger enn ved årets begynnelse. Bedrifter innen tre-, glass- og keramisk industri, steinforedling samt næringsmiddelindustrien er mer positiv enn tidligere, men likevel mindre optimistisk enn gjennomsnittet i industrien.

Årsaker og konsekvenser
Som sentral årsak angir bedriftene skeivhet mellom tilbud og etterspørsel som følge av koronapandemien. Når etterspørselen stiger uventet raskt globalt, kommer ikke alltid produksjonen raskt nok i gang etter å ha ligget på et lavt nivå lenge.

Manglende fraktkapasitet og ettervirkningene etter blokaden i Suezkanalen bidrar også til forsyningsvansker. I den siste AHK World Business Outlook blant tyske bedrifter i utlandet, angir 40 prosent av respondentene problemer med leverandørkjeder. I tillegg kan handelskonflikter føre til at de aktuelle flaskehalsene for noen råvarer forverres.