Aktuelt

Rapp Bomek inngår rammeavtale med Telia

Foto: Rapp Bomek

Rapp Bomek har inngått en femårs rammeavtale med Telia på leveranse, service og installasjon av dører. Avtalen har en estimert verdi på 15 MNOK.

Telia har opsjon på forlengelse av avtalen med to år etter avtaleperioden.

Rapp Bomek har utviklet siste generasjon brann- og sikkerhetsdører, som tilfredstiller strengere krav og ytelser enn tidligere standarder. Telias anlegg og systemer består av kritisk infrastruktur der det stilles særlig strenge krav til sikkerhet.

-Det har vært spennende med behovskartlegging og tilpasning av produktene til en så stor og betydelig aktør innenfor Telecom. Telia viser at de tar fysisk sikring på alvor og har ønsket en fast ramme for fremtidig vedlikehold på sine sikkerhetsdører, sier Marius Stormoen, ansvarlig for prosjekt og service i Rapp Bomek, i en pressemelding.

– Rapp Bomek leverer dører som tilfredstiller våre høye krav, og deres lange erfaring og ekspertise på service og vedlikehold skal sikre at dørene leverer gjennom hele levetiden, sier John-Robert Karlsen, Leder teknisk infrastrukur Telia.

Sikkerhetsdørene skal både sikre anleggene fysisk, men også innfri muligheter for rask og enkel evakuering ved kritiske situasjoner. Rapp Bomeks dører har vært igjennom omfattende tester og er sertifisert av velrenommerte testlaboratorier.

– Vi har en klar strategi på å utvikle produkter, servicekonsepter og ny teknologi tilpasset behovene på denne type anlegg. Rapp Bomek satser aktivt på utviklingsrådgivning, produktleveranser og servicetjenester i det nordiske markedet og er svært fornøyd med avtalen med Telia, legger administerende direktør Kurt Kristoffersen til.