Nytt om navn

Radonkompetanse AS skifter navn til Sustinera AS

Så lenge Radonkompetanse har eksistert, har de jobbet med radonsikring av nybygg og har vært en av landets ledende aktører innen radonsikring. Nå bytter de navn, utvider sortimentet og profilerer seg som en kvalitetsleverandør til hele byggebransjen.

Starten på noe større, fortsettelsen på kvalitet
Siden 2002 har Radonkompetanse hatt en rekke oppdrag for fylker, kommuner, entreprenører, eiendomsutviklere og byggeselskap. De har fokusert på det intuitive RAD X-systemet med SINTEF-godkjenning og opparbeidet seg spisskompetanse på radonsikring som både sikrer og gjør jobben enklere for entreprenørene.

­– Med dette navneskiftet, tenker vi større og fremover. Sustinera AS skal være en profesjonell kvalitetsleverandør til hele byggebransjen i en større geografisk kontekst – nå utvider vi sortimentet og retter oss også mot Sverige og Danmark. Det sier Espen Øvstebø, daglig leder i Sustinera AS.

­–Vi ønsker å tilby enda flere kvalitetsprodukter som skal gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for sluttbrukeren – felles for alle våre produkter er at de tilfredsstiller markedets strenge krav til funksjon og kvalitet.

Fremoverlent perspektiv
–Miljø og bærekraft er viktig for oss i Sustinera og vi har et styrket fokus på bærekraftig utvikling, derav navnet «Sustinera» – et gresk ord nært slektet til «sustainable». Det foregår en bevegelse mot «grønnere» byggeprosjekter og Sustinera skal i den sammenheng være en bærekraftig støttespiller. Vi skal bruke miljøvennlige og slitesterke produkter med lang levetid ­– for oss er det viktig å produsere byggemateriale med fokus på ressursutnyttelse og langvarig beskyttelse av hus og bygninger. For å minimere miljøpåvirkelsen vår er vi i gang med å bli Miljøfyrtårnsertifisert og regner med å få sertifikatet i løpet av våren 2021, fortsetter Øvstebø.

–Vi er fortsatt lokalisert på Ålgård og vi fortsetter med høy tilgjengelighet og rask distribusjon – akkurat slik som vi alltid har gjort. Verdiene, kulturen og slagordet tar vi med oss videre:

  • Enkelt ­– alle våre produkter skal være lett å jobbe med for sluttbruker
  • Sikkert – alle våre produkter er grundig kvalitetssikret
  • Dokumentert – alle våre produkter er grundig testet og godkjent