Aktuelt

Prestisjepris til sentrumsgate i Drammen

Regnbed og kjeftslukt viktige faktorer i gatens spesielle overvannshåndtering( Foto: Kjell Wold)

Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen har nå fått DOGA-merket for design og arkitektur.

Design og arkitektur Norge – DOGA er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet som jobber for å styrke design- og arkitekturfagenes rolle i utformingen av morgendagens Norge.
 

Skarp konkurranse

I konkurranse med nær 200 bidrag fikk Statens vegvesen prisen sammen med Norconsult og Drammen kommune. Begrunnelsen er landskapsarkitekturen og metodene benyttet for oppgraderingen av fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate, som Statens vegvesen bygde om for daværende Buskerud fylkeskommune i 2017 og 2018.
– Gata var grå og trist, men ble forvandlet til en smilende grønn oase som gir en positiv opplevelse for både gående, syklende, kollektivreisende og bilister, sa en stolt ordfører da hun mottok «DOGA-merket for design og arkitektur» sammen med Statens vegvesen og Norconsult.

Framtidsrettet byggherre
Juryen kaller Statens vegvesen en fremtidsrettet byggherre som løser et økende problem på en både vakker og praktisk måte.
«Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det er et prosjekt som gjør alle til vinnere. Den tidligere grå gaten er transformert: man har fått på plass en robust og bærekraftig løsning for overvannshåndtering, og Drammen har fått et attraktivt og vakkert byrom hvor gående og syklende trives», står det i jurykjennelsen.

Bildet: Sentrumsalle i vakre høstfarger. (Foto: Kjell Wold)
 

Første i Norge
Bjørnstjerne Bjørnsons gate er det første veganlegget i Norge der det benyttes lokal overvannshåndtering som eneste system for å håndtere overvann. Nye klimautfordringer er tatt på alvor i prosjektet. Alt overvann behandles lokalt i rabatter og regnbed mellom gang- og kjørearealene. Dette gjør at risikoen for flom ved store nedbørsmengder blir mindre. Bjørnstjerne Bjørnsons gate har fått gang- og sykkelsti på begge sider av den firefelts veien alt myket opp med vakker beplantning. Den er ikke bare en fryd for øyet, men beplantningen har også miljøaspektet i seg. 10.000 stauder og prydgress fordelt på 30 arter og bedene de står i skal hindre flom ved store nedbørsmengder.

Godt samarbeid
Prosjektet i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate er et samarbeid mellom etater og dyktige fagfolk. Statens vegvesen, landskapsarkitekter i Norconsult og Drammen kommune. Bjørnstjerne Bjørnssons gate ligger på Strømsø og strekker seg fra Rundtom til Konnerudgata. Den er en del av Fylkesvei 283 og er en viktig ferdselsåre både for byen og de som skal videre i retning Mjøndalen og Kongsberg og de som skal ut på E18.