Nyheter

Presisering rundt prisøkning på stål

Kjetil Myhre, daglig leder i Norsk Stålforbund

– Vi vil understreke at den store prisøkningen på stål også gjelder andre produkter enn stålkonstruksjoner, for eksempel korrugerte tak- og dekkeplater.

Det sier Kjetil Myhre, daglig leder i Norsk Stålforbund i en pressemelding.

– Vi har tidligere kommunisert en kraftig prisoppgang på stål inn i 2021. Dette har bakgrunn i at tilgangen på stål er lavere enn etterspørselen etter at stålverkene i fjor stengte ned ovner når aktiviteten i verden ble redusert på grunn av Koronapandemien. For stålverkene tar det lang tid, og er meget kostbart, å starte opp igjen nedstengte ovner. Varslede prisøkninger er dog varierende fra stålverk til stålverk og type stål, fra 14% til 35%, sier Myhre.

– Den store prisøkningen på stål gjelder også andre produkter enn stålkonstruksjoner, for eksempel korrugerte tak- og dekkeplater. Når det gjelder sandwich veggelementer så vil nivåene på prisøkning variere etter hvor mye stål produktet inneholder og hvor mye det bearbeides. Også en stor prisøkning på kjemikaliene til isolasjonen påvirker prisen på det ferdige produktet. Det vil, slik det ser ut nå, ligge i nivå fra 5% til 30% prisøkning inn i 2021, understreker han.

– For de fleste produkter er det langsiktige avtaler som er knyttet til volum, og da skal man i de fleste tilfeller få inn råmateriale etter de volumene som er avtalt. Men nå har stålverkene generelt lange ledetider, og enkelte verk kan levere mindre enn det som bestilles. Produsentene kan derfor i enkelte tilfeller gå tom for enkelte tykkelser og farger i perioder. Dette bør bransjen ta høyde for. Ta kontakt med produsenten så tidlig som mulig slik at de kan planlegge leveransen og levere til ønsket tidspunkt, sier Myhre avslutningsvis i pressemeldingen.