Aktuelt

Presenterer nytt lagerkonsept i Holmestrand

Bildet: Hver seksjon har egen automatisk port, opplegg for vann/ avløp samt egen administrasjon med kontorer, kjøkken, møterom og wc. Størrelser varierer fra 246 kvm – 372 kvm i gulvareal og har en innvendig takhøyde på 5.9 meter i 1. etasje.

En rimelig inngangsbillett til eiendomsmarkedet for kunden. Dette er grunntanken bak det nye prosjektet til Vestfold Næringsutvikling AS. Prosjektet er lokalisert på Fibo i Holmestrand og det er totalt planlagt å selge og føre opp 11 nye lagerseksjoner fordelt på 4 kombinasjonslokaler og 7 «standard» lagerseksjoner.

Det jobbes nå med å legge ut byggetrinnet for salg i løpet av juni måned. Går alt etter planen kan de første kjøperne forvente å ta i bruk sin lagerseksjon allerede våren 2025.

Etter en tids markedssondering kom selskapet frem til at Holmestrand manglet et tilbud for de som trenger et kombinasjonsbygg uten stor tomt. En del små/ mellomstore bedrifter leier dyre lokaler og har kanskje ikke økonomi til å kjøpe et eget bygg med stor tomt. Anskaffelse av tomt i kommunen er også en utfordring. Hvordan kan disse samle alt på en plass i nærområdet? Daglig leder i Vestfold Næringsutvikling AS, Runar Haug, forteller at tre faktorer har vært rådende i prosessen rundt valg av konsept på eiendommen.

  • Det skal være en rimelig inngangsbillett til eiendomsmarkedet for små og mellomstore bedrifter
  • Eie sitt eget lokale og en langsiktig god investering
  • Lagerplass og administrasjon i samme lokale

Kombiseksjonene er meget fleksible i forhold til størrelse og innredning. Hver seksjon har egen automatisk port, opplegg for vann/ avløp samt egen administrasjon med kontorer, kjøkken, møterom og wc. Størrelser varierer fra 246 kvm – 372 kvm i gulvareal og har en innvendig takhøyde på 5.9 meter i 1. etasje.

Plantegninger av lagerkonseptet

Vestfold Næringsutvikling AS melder om god forhåndsinteresse for prosjektet.

 –  Så snart tilstrekkelig antall enheter er solgt settes spaden i jorden, forventet ferdigstillelse våren 2025, avslutter daglig leder i Vestfold Næringsutvikling AS, Runar Haug.

logo
Bjørn Laberg