Betong

– Porebetong og kalksandstein reduserer behovet for kjøling i bygg

Bildet: Joakim Wandegren, Head of Technical & Sustainability Scandinavia hos Xella

– Ekstremvær og økende gjennomsnittstemperaturen i Norden stiller store krav til hvordan vi konstruerer bygningene våre. Det kan faktisk bli unødvendig dyrt for vanlige mennesker hvis vi fortsetter å bygge som vi gjør i dag, mener Joakim Wandegren, Head of Technical & Sustainability Scandinavia hos Xella.

Xella er leverandør av byggløsninger i porebetong og kalksandstein.

– Samsvarer dårlig

– Fra et globalt perspektiv var sommeren 2023 den varmeste som noensinne er registrert. I Norge opplevde vi et uvanlig høytrykk i 2023, som ga oss en av de varmeste somrene i moderne tid. Som et resultat av et varmere klima med flere soltimer investerer stadig flere mennesker i klimanlegg og dyre kjøleanlegg for å senke temperaturen i deres godt isolerte – og noen ganger overopphetede – hjem. Det endrede været samsvarer dårlig med hvordan vi bygger i dag. Vi designer rett og slett ikke hjemmene våre for å beskytte oss tilstrekkelig mot varme somre, sier Wandegren i en pressemelding.

– Skandinavias nye klima er en utfordring vi aldri har måttet takle tidligere, med større variasjoner i nedbør og betydelige svingninger i temperaturen. I takt med at gjennomsnittstemperaturen stiger, øker også energiforbruket til kjøleanlegg. Hvis vi fortsetter å bygge på samme måte som nå, vil nedkjøling bli et enda større problem i fremtiden. Det betyr også at hvis vi ikke bygger med materialer som er bedre egnet til å regulere og jevne ut temperaturen, er det stor risiko for at husstander må supplere med dyre kjøleanlegg bare for å oppnå normale temperaturer i sommermånedene. Det er dårlig for både klimaet og lommeboken, understreker han.

Bygg riktig fra starten

Nordmenn ligger i verdenstoppen på å eie egen bolig, og det satses mer og mer på energioptimering for å redusere energibehovet til boenheten da det stadig kommer flere krav til lavere energibruk, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Samtidig peker den svenske innsiktsrapporten «Den bærekraftige byen» fra White Arkitekter på at energieffektivitet er høyt prioritert blant det svenske folket akkurat nå.

Wandegren mener at det er viktig å fokusere på å bygge riktig fra begynnelsen, i stedet for at beboerne skal bekymre seg for ekstrakostnader i fremtiden. Han anbefaler blant annet å ta med materialenes varmekapasitet i tidlige beregninger under byggeprosessen:

Beskytter mot overoppheting

– En bygnings varmekapasitet er en viktig faktor når man ønsker å spare energi. Det er et mål på husets evne til å lagre varme, og her spiller materialvalget en nøkkelrolle. I sommerperioden, når inneklimaet påvirkes av varmeutslipp utenfra, er konstruksjonenes evne til å isolere varme, lagre den og sakte avgi den avgjørende for å beskytte mot overoppheting i løpet av dagen. Ytong porebetong og Silka veggsystem har gode egenskaper når det gjelder varmeisolering, varmelagring og avkjølingstider, sier Wandegren.

– Disse materialene bidrar derfor til å skape og opprettholde et komfortabelt termisk inneklima i sommerperioden, der lette materialer med dårlig varmeakkumuleringskapasitet i kombinasjon med store vindusflater øker risikoen for overoppheting. Porebetong og kalksandstein hjelper derimot med å redusere behovet for kjøling og skaper samtidig et behagelig inneklima, mener han.

Sparer energi og penger

– Men fordelene begrenser seg ikke til sommersesongen. Porebetongens isolerende egenskaper muliggjør behagelig inneklima året rundt og reduserer behovet for oppvarming om vinteren. Vår anbefaling er å ta med varmelagring og varmekapasiteten i beregningene allerede fra begynnelsen. På den måten kan man bygge hjem som ikke trenger aktive kjøleanlegg om sommeren og samtidig fremmer en behagelig innetemperatur på kalde vinterdager. Da sparer man energi og penger, noe som er bra for både mennesker og miljø, avslutter Wandegren.

logo
Bjørn Laberg