Aktuelt

Peab skal bygge fire el-fergeleier

Etter ombyggingen får fergeleiet ved Kjøpsvik nesten doblet kapasiteten. (Illustrasjon: Statens vegvesen).

For en kontraktssum på ca. 300 millioner kroner skal Peab Anlegg bygge om fire fergeleier nord i Nordland for Statens vegvesen.

 Når de står ferdig, settes en ny rekord i det grønne skiftet.

De fleste som har kjørt Norge på langs kjenner til fergesambandene Bognes – Skarberget på E6 og Drag-Kjøpsvik på rv. 827. Begge krysser Tysfjorden nord i Nordland, og i praksis deler fjorden landet vårt i to. Som et ledd i det grønne skiftet skal Statens vegvesen sette inn nullutslippsferger i begge samband. Med elbil kan du da reise fra Lindesnes til Nordkapp uten utslipp.

I dag ble byggekontrakten til en verdi av om lag 300 millioner kroner signert av utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og distriktssjef Bernt M. Jakobsen i Peab Anlegg.

– Vi er fornøyde med den gjennomførte konkurransen og den interessen bransjen har vist for å løse dette prosjektet for oss, sier prosjektleder Knut Sjursheim i Statens vegvesen i en pressemelding.

Et miljøvennlig prosjekt

Peabs oppdrag omfatter bygging av ny fergekai på Kjøpsvik og ombygging av fergekaiene på Drag, Bognes og Skarberget. Kaiene bygges om for kunne ta imot større ferger. I tillegg skal fergekaibru på Drag skiftes ut, og fire ladestasjoner med tilhørende teknisk infrastruktur for elferger skal på plass.

– Denne kontrakten betyr mye for oss på flere måter. Vi får benyttet og videreutviklet fremtidens anleggskompetanse. Samtidig har prosjektet en enorm klimagevinst. Et viktig mål for oss som bedrift er å være en lokal samfunnsbygger. I det begrepet ligger blant annet vårt målrettede arbeid med å redusere vårt eget klimaavtrykk, men også en satsing på å vinne prosjekter som bidrar til lavere utslipp i samfunnet, sier avdelingssjef Olle Eurenius i Peab Anlegg.

Får utnyttet kjernekompetanse

Alle fergeleiene utformes universelt, og det oppføres servicebygg med oppholdsrom og toalettfasiliteter. I tillegg oppgraderes utearealene. Peab skal også legge føringsveier for 22kV linje til fremtidig teknisk bygg til ny fergeoperatør. Oppdraget omfatter utdyping/bredding av innseilingsled på Skarberget, noe som medfører undervannssprengning.

– Prosjektet er særdeles spennende for oss. Her får vi virkelig utnyttet vår kjernekompetanse i Peab Anlegg, og jeg er sikker på at vi også vil lære mye underveis. Som i alle våre prosjekter vil vi prioritere arbeid med helse, miljø og sikkerhet for de som skal jobbe på anlegget og publikum som er i nærheten av anlegget. Fremdrift, kvalitet og god kommunikasjon med byggherren blir viktig for å lykkes. Vi gleder oss veldig til komme i gang, sier distriktssjef Bernt M. Jakobsen i Peab Anlegg.

Norges lengste

Stortinget har bestemt at det skal stilles krav til null- og lavutslippsteknologi når dette er mulig. Fergesambandet Drag-Kjøpsvik er 15 kilometer langt. Når de nye fergeleiene tas i bruk, blir det Norges lengste samband med elektrisk fergedrift. Rekorden som da settes og åpningen av de fire fergeleiene, utgjør en ny milepel i vegvesenets arbeid for å gi alle en grønnere reisehverdag.

– Denne utbyggingen er derfor et viktig bidrag til det grønne skiftet, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Perioder med bare ett samband

I perioder av utbyggingen må fergesambandene vekselvis stenges mens helt nødvendig arbeid utføres. All trafikk dirigeres da over til det andre sambandet som er åpent. Dette er uheldig for trafikantene, men avgjørende for å kunne gjennomføre utbyggingen. Stengingen vil bli annonsert i god tid, slik at de reisende kan planlegge for dette. Ingen av sambandene vil bli stengt i fellesferien når trafikken er størst.

– Sånn sett er dette et ekstra krevende prosjekt der anleggsarbeiderne også må hensynta bil- og fergetrafikken mens det bygges, sier Sjursheim.

Peab Anlegg planlegger en forsiktig byggestart i august i år uten at dette vil påvirke sommertrafikken. Målet er at el-fergene skal kunne tas i bruk i desember 2022.

Fakta:

Omfang: Fire el-fergeleier
Byggherre: Statens vegvesen
Utførelsesentreprenør: Peab Anlegg
Kontraktssum: 301,6 MNOK eks. mva.
Oppstart: August 2021
Ferdigstillelse: Desember 2022