Produktnyheter

Overvåkede detektorer gir bedre beskyttelse mot lysbuer

Illustrasjonsbilde. Foto: ABB

ABB har lansert overvåkede detektorer til lysbuevakten TVOC-2. Ved å benytte disse sensorene vil lysbuevakten kunne oppdage om det er feil på en detektor, ved for eksempel brudd på fiberledningen. Dette gir enda bedre beskyttelse mot lysbuer, siden det sikrer at alle detektorer er operative ved en eventuell lysbuehendelse.

Hva er TVOC-2?

TVOC-2 Arc Guard System™ fra ABB er markedets raskeste lysbuevakt. Lysbuevakten detekterer lysbuer lynraskt gjennom fiberoptiske detektorer, og kutter strømtilførselen ved å «trippe» effektbryteren. Det hele skjer i løpet av 30-50 millisekunder (ms). Lysbuen stoppes tidlig, lenge før den rekker å nå sitt fulle potensiale, og dermed reduseres skadeomfanget til et minimum. Det beskytter både mennesker og utstyr, og hindrer produksjonsstopp, som følge av skader fra lysbuer. TVOC-2 er også den eneste lysbuevakten på markedet med SIL-2-sertifisering.

Bildet: Lysbuevakten vil kunne oppdage og varsle dersom det er feil på en eller flere sensorer, noe som gir enda bedre beskyttelse mot lysbuer.

Nye overvåkede detektorer

TVOC-2 er nå tilgjengelig med overvåkede detektorer, som oppdager brudd og skader i detektorledningen. Det gir enda bedre sikkerhet, siden det fjerner risikoen for at sensorer ikke er operative ved en lysbuehendelse. Sensorene er også selvkalibrerende.

Samme hovedenhet

De nye overvåkede detektorene bruker samme hovedenhet som vanlige detektorer, men har egen utvidelsesenhet. Dermed kan du bruke den samme hovedenheten til alle konfigurasjoner. Hver lysbuevakt kan ha opptil 2 utvidelsesenheter hver, med opptil 10 detektorer. Altså kan hver hovedenhet ha opptil 20 overvåkede detektorer, og 10 vanlige detektorer. Til sammen kan en TVOC-2 ha 30 detektorer.

Link til produktnytt med mer informasjon

logo
Bjørn Laberg