Nyheter

OTW AS vant kontrakt på 53 millioner kroner

Bildet: F.v.: Lasse Skjelbred, adm. direktør i Conceptor Bolig AS, Christoffer Bruserud, daglig leder hos Wike og Henryk Hüls, prosjektleder, Conceptor Bolig AS

Oskar og Tormod Wike AS skal bygge infrastrukturen for Conceptor Bolig AS i Langenga.

OTW AS har vunnet en kontrakt på 53 millioner kroner og skal stå for infrastruktur som må etableres i forbindelse med utviklingen av Langenga. Infrastrukturen legger til rette for Conceptor Bolig AS sitt prosjekt i Langenga i Asker med totalt 244 leiligheter, og sykkelvelodrom med tilhørende næringsbygg. Videre inngår skole og barnehage i prosjektet.

Langenga prosjektets første byggetrinn består av 122 leiligheter som ligger rett ved den nye sykkelvelodromen i Asker.
– Vi ser frem til samarbeidet med Wike i forbindelse med Langenga, sier Lasse Skjelbred, adm. direktør i Conceptor Bolig AS, i en pressemelding.
– Etter en vellykket samspillsfase har Langenga Bolig AS, som er et heleid Conceptor Bolig AS selskap, og Wike inngått en totalentreprisekontrakt for infrastruktur ifm. Langenga utbyggingen, sier Henryk Hüls, prosjektleder for Langengaprosjektet hos Conceptor Bolig AS.

Infrastruktur omfatter 600 meter ny gang- og sykkelvei, hovedadkomst gjennom ny rundkjøring til Langenga med boliger, idrettsanlegg og velodrom. Herunder også komplett VA anlegg.
– Vi er svært glade for å ha blitt valgt som entreprenør til å gjøre klar infrastrukturen i prosjektet, sier Christoffer Bruserud, daglig leder hos Wike. Wike AS har i flere 10 år utført grunn- og betongarbeider for Conceptor på mange type prosjekter. Wike AS, som jobber med Oslo-Skien som kjerneområde, har fokus på grunnarbeider og betongarbeider. Infrastrukturen på dette prosjektet, er tradisjonelle grunnarbeider med vann, avløp, gang- og sykkelvei og rundkjøring.

– Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet vi har med Conceptor Bolig AS, sier Christoffer Bruserud i Wike. Arbeidene har startet og skal avsluttes i løpet av mai 2022.
Salgsstart for boligene er planlagt sommeren 2021, med byggestart i løpet av høsten 2021, forventet byggetid på 24 måneder. Eiendommen ligger sentralt i Asker kommune med nærhet til idrettsanlegg og skoler på Risenga. Hele tomteområdet er 57 dekar. Området er regulert for bolig, idrett, forretning og kontor. Norges Cykleforbund bygger landets andre sykkelvelodrom som en del av utviklingen i Langenga. Det blir også et kombinasjonsbygg med skoler, barnehage og kontor. Det skal etableres ca. 244 leiligheter gjennom flere byggetrinn i prosjektet.

Conceptor Bolig AS, med hovedkontor på Billingstadsletta i Asker, har en klar vekststrategi og skal bygge leiligheter og boliger i det sentrale østlandsområdet hvor også InterCity-satsing er prioritert. Selskapet har ca. 2.400 leiligheter under utvikling. Megler for prosjektet er Sem & Johnsen som har registrert stor interesse for prosjektet. Det er NSW som er arkitekter og de har utviklet prosjektet i tett samarbeid med Concepto.

– Vi har snart 1.000 navn på vår liste over interessenter, så jeg tror det kommer til å bli rift om å kjøpe bolig i Langenga i Asker, sier Tom Z. Bliksmark hos Sem & Johnsen. De har fokus på eiendomsmegling i Oslo, Asker og Bærum.