Nyheter

Oslotre har vunnet Årets Byggepris i Agder med LUMBER 4

Foto: Kyrre Sundal

Lumber 4 er et nærings- og kontorbygg i seks etasjer. En inntrukken førsteetasje utgjør næringsetasjen og de fem etasjene over er rene kontoretasjer.

Foto: Kyrre Sundal

Bygget er bygget som en massiv trekonstruksjon med søyler og bjelker i limtre. Dekkene er utført med en samvirkekonstruksjon i massivtre og betong. Dette gir en slank og effektiv etasjeskiller som kan spenne langt, samtidig som den håndterer brann og akustikk. Diagonalene i første legger til rette for en bedre kjøreadkomst rundt bygget. Bygget drar nytte av eksisterende kommunikasjonskjerne fra tilstøtende byggetrinn for avstivning og adkomst til kontoretasjene.

Mellom tredje og fjerde etasje er det åpnet opp for et atrium med interntrapp i massivtre. Treelementer er i stor grad eksponert i interiøret. Treverket oppleves som varmende om vinteren og avkjølende om sommeren.

Foto: Christoffer Mislund

Fasaden består av prefabrikkerte, buede treelementer i malmfuru, behandlet med grønn maling. Vannbrettene over de buede elementene er rette og skaper en buet skygge på panelet. Malingen vil med tiden forvitre under skyggen, slik at fasaden over tid endrer karakter, med et lysere og et mørkere buet felt. All isolasjon er av trefiber. Kledning er av brannimpregnert malmfuru.

Alle bærende konstruksjoner er eksponert, og yttervegger kledd med hvitpigmentert granpanel. Det brukes treullitt himling over skjulte føringsveier og på møterom. Synlige føringer er malt med en lys beige farge. De store gulv til tak- vinduene åpner seg opp mot utsikten og gir gode lysforhold.

Bygget er bygget på rekordtid. Detaljprosjektering og oppføring av bygget tok samlet kun 12 måneder. Lumber 4 har vist at det er mulig å bygge konkurransedyktige tre- bygg, sett opp mot standard TEK 17 betong- og stålbygg. Bygget sto 90 % utleid ved ferdigstilling.

Foto: Kyrre Sundal

Oslotre har hatt rollen som arkitekt, interiørarkitekt og RIBtre på prosjektet.

I juryens begrunnelse heter det blant annet følgende:

«Det er det første store næringsbygg i Kristiansand i tre. Bærende konstruksjoner er synlige i interiøret, og rommene preges av godt naturlig lys, behagelig akustikk og en varm, lun atmosfære med et behagelig inneklima. Prefabrikkerte elementer reduserte byggetiden. Utformingen av fasaden viser en innovativ vilje og holdning. Kontorbygget har vekket nasjonal og internasjonal oppmerksomhet på flere områder; dagslys og romlige kvaliteter, karbonbinding og som et forbilde for Kristiansands klimavennlig byutvikling»

Foto: Kyrre Sundal

MILJØOPPLYSNINGER:

Beregnet energiforbruk (kWh/kvm BTA (brutto areal)) pr. år: 92,4kWh/m2. Kvm BTA (brutto areal) pr. ansatt eller beboer: 17m2

Gjennomsnittlig U-verdi (W/kvmK):

U-verdi yttervegger: – 0,21

U-verdi gulv mot grunn og mot det fri: – 0,11

U-verdi glass/vinduer/dører: – 0,8

Lekkasjetall: – 0,5

Energikilder: Fjernvarme

Ventilasjon: Ventilasjonsanlegg utstyrt med vannbårent varmebatteri.

Materialbruk: Bæresystemet er en trekonstruksjon med søyler og bjelker i limtre. Dekkene er en samvirkekonstruksjon av massivtre og betong. All isolasjon er av trefiber. Kledning er av brannimpregnert malmfuru.

Entrepriseform: Samspillsentreprise

Miljøklassifisering: Breeam Very Good – Energimerke A på kontordel, B på næring. 53% klimagassreduksjon iht. Breeam referansebygg

PROSJEKTOPPLYSNINGER:

Byggets/prosjektets navn: Lumber bygg 4
Adresse: Lumberveien 27, 4621 Kristiansand
Kommune: Kristiansand
Ferdigstilt: 2023
Oppdragsgiver: Skeie eiendom
Entreprenør: VEF entreprenør
Prosjekteringsledelse: Innovatre
Arkitekt: Oslotre AS

Arkitektmedarbeidere:

Jørgen Tycho Arkitekt MNAL, Christoffer Imislund m.arch., Katrin Wilde Sampaio, Kristine Karklina
Interiørarkitekt med medarbeidere

Amanda Skadeberg – Oslotre
Landskapsarkitekt med medarbeidere

Hanne Alnæs og Kaja Tellefsen Wivestad fra Asplan Viak

Konsulenter:

RiBtre: Oslotre AS
RiB betong: Multiconsult AS
RiBr: Sweco AS
RiAku: Sweco AS
RiV: Rivco AS
RiE: Bravida AS
RiVa Vianova
RiEn: Rambøll
RiBfy: Rambøll
RiM: Rambøll
Økolog: Rambøll
Breeam: Rambøll
Massivtre og limtreleveranse: Splitkon
Brutto areal: 3106 m2

logo
Bjørn Laberg