Aktuelt

Oslotech nytt medlem i buildingSMART Norge

Oslotech driver Forskningsparken som en møteplass med tilbud om aktiviteter for å skape synergier mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer og kapital.

Oslotech AS, som driver Forskningsparken i Oslo, går nå inn som medlem i buildingSMART Norge.

– Åpenhet og deling er viktige verdier for å lykkes, og vi ser frem til å både dele egne erfaringer og å lære mer om standardiserte løsninger for smarte bygg når vi nå skal bygge Oslo Science City videre, sier Espen Kildebo Jensen, prosjektleder i Oslotech, i en pressemelding.

– Akademiske miljøer står sterkt og har alltid bidratt aktivt i buildingSMART, og Forskningsparken er en utrolig spennende aktør som både vil tilføre oss mye kunnskap og dele spennende erfaringer. De kombinerer innovasjon og praktisk gjennomføring med stor kunnskap og dynamikk, og det vil gi mange positive ringvirkninger i hele BAE-næringen, sier Alessia Bellini, fagnettverk- og bærekraftsjef hos buildingSMART Norge. 

Oslotech bidrar til vekst og verdiskaping ut fra forskning og kunnskapsmiljøene rundt Universitetet i Oslo, universitetssykehusene og fra forskningsmiljøene i og rundt Oslo.

– Samarbeid er en forutsetning for innovasjon, og at næringen samarbeider med kunnskapsmiljøer om utviklingen av åpne standarder, er nøkkelen til vellykket omstilling til en livsløpsorientering, sier Alessia Bellini, fagnettverk- og bærekraftsjef hos buildingSMART Norge. 

Om Oslotech AS:
Oslotech står bak techinkubatoren StartupLab, biotekinkubatoren ShareLab og, sammen med Inven2 og Norway Health Tech, helseinkubatoren Aleap. Oslotech driver Forskningsparken som en møteplass med tilbud om aktiviteter for å skape synergier mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer og kapital. Rundt 300 bedrifter og mer enn 3000 personer har sin daglige arbeidsplass i Forskningsparken.

Om buildingSMART Norge:
buildingSMART Norge er en nøytral arena for innovasjon og digitalisering av bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. Dejobber med mål om å muliggjøre fri flyt av informasjon i livsløpet av et byggverk og effektiv samhandling mellom aktører. Det handler om løsninger basert på åpne standarder – for en brukerstyrt utvikling i fri konkurranse. buildingSMART er en medlemsbasert organisasjon som per i dag har om lag 140 medlemsbedrifter i Norge.