Aktuelt

– Oslo trenger flere boliger – nå!

Bildet: Med så stor etterspørsel er det svært uheldig at det ikke bygges flere boliger, mener sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL. Foto: Nadia Frantsen

– Den lave boligbyggingen i hovedstaden er i ferd med å bli en politisk fiasko, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Boligprisene har økt 8,7 prosent det siste året, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk. Prisveksten var sterkest i Oslo med 12 prosent. 

Veksten på landsbasis er identisk med NBBLs prisstatistikk for borettslagsboliger, som viser en prisvekst på 8,7 prosent i 2020. Den sterke prisveksten i 2020 ble hovedsakelig drevet av rentekutt og oppmykningen av boliglånsforskriften.

– Vi forventer imidlertid at prisveksten bremser betydelig i 2021. Den økonomiske utviklingen tilsier en raskere renteoppgang. Samtidig er boliglånsforskriften strammet inn igjen. Dermed blir det færre som får lån uten å oppfylle kravene om 15 prosent egenkapital og maks belåning på fem ganger inntekt. Innstrammingen blir tydeligst i det euforiske Oslo-markedet hvor bankene i størst grad har benyttet de midlertidige unntakene i boliglånsforskriften, sier Frengstad Bjerknes.

På tross av forventninger om et roligere marked i 2021, mener NBBL at det er svært uheldig at boligbyggingen i Oslo har blitt halvert i løpet av få år.

– Den kraftige prisveksten etter at boliglånsforskriften ble lempet på, viser at etterspørselen etter høyere boliglån har vært der hele tiden, men at den blir holdt kunstig lav av boliglånsforskriften. Med så stor etterspørsel er det svært uheldig at det ikke bygges flere boliger. Boligpolitikk må rett og slett høyere på den politiske agendaen, sier Frengstad Bjerknes.