Nyheter

Oslo satser nye 20 millioner på NoDig

Gjennom innovativt partnerskap kan Oslo kommune VAV nå gå inn med betydelige midler i utviklingsfasen og til opsjoner der prototyp-løsningene kan benyttes i et prosjekt før den blir industrialisert.

NoDig Challenge -prosjektet i regi av Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV) går nå over i en ny fase, under navnet NoDig Development.

Av Odd Borgestrand

Målet er at en gravefri metode for tilkobling fra hus til hovedvannledning skal bli en realitet innen første halvår 2023.

– Vi skal komme i mål
– Det er 10 år siden Oslo VAV startet arbeidet med NoDig-Challenge. Før NoDig Challenge fantes det ikke gravefrie metoder for å koble stikkledninger til hovedledningene. VAV utfordret derfor markedet til å utvikle nye metoder, men kom ikke helt i mål med prosjektet. Det skortet både på tid og penger, men vi i prosjektledelsen for NoDig Development er overbevist om at vi skal komme i mål, sier prosjektleder Caroline Hovind Fantoft.  Det er nå gått nesten fire år siden NoDig-Challenge ble avsluttet, uten at markedet «tok ballen videre» med de ressurser som var nødvendig for å kommersialisere den gravefrie løsningen.

Setter av 20 millioner kroner
Etter Hovind Fantofts oppfatning manglet det seks måneders testing og utvikling og noen millioner kroner for å komme i mål den gangen.

Nå setter Oslo VAV av 20 millioner kroner til sluttføring, og mener dette er en riktig og viktig investering. Prosjektleder Caroline Hovind Fantoft er tilknyttet innkjøpsseksjonen og har et særlig ansvar for inngåelse av innovasjonspartnerskap mellom Oslo VAV og kvalifiserte leverandører.
Det er skjedd endringer i regelverket for offentlige anskaffelser, og det er nå kommet en prosedyre som heter innovativt partnerskap, som gir kommunen mulighet til å gå inn med mer penger til utviklingsfasen og til opsjoner der prototyp-løsningene kan benyttes i et prosjekt før den blir industrialisert.
– Estimatet er fortsatt en innsparing på om lag 40 prosent av kostnadene ved hjelp ny teknologi, samtidig som vi kan rehabilitere flere ledninger grunnet kortere arbeidstid. I tillegg kan ny teknologi redusere støv, støy og belastning for nærmiljøet, sier avdelingsdirektør Sigurd Grande, som har fulgt prosjektet fra starten og som leder styringsgruppen for prosjektet i Oslo VAV.

Flere partnerskap
Oslo VAV kan med den nye prosedyren inngå flere parallelle partnerskap, der hver kontrakt har sitt eget utviklingsløp. Kunngjøring av konkurransen for NoDig Development vil trolig bli utlyst i andre halvdel av juni i år. Under NoDig Challenge ble det inngått rammeavtaler med to leverandørkonsortier. Disse leverandørene var NCC Construction AS og konsortiet Hawle Water Technologies, Techni og Båsum Boring. NCC trakk seg før siste fase, hvor fullskala felttester ble gjennomført på eget testfelt i Ås kommune. Caroline Hovind Fantoft håper flere av aktørene fra NoDig Challenge-prosjektet vil vurdere å bli med i Development-prosjektet. NCC og Techni har vist stor interesse, og det samme har også Hawle, som allerede er i et partnerskap med et tysk selskap.

– Her håper vi også på interesse fra flere NoDig-entreprenører som ønsker å være med, sier hun.

Tage Odland, prosjektleder i NCC Infrastructure, Tage Odland, bekrefter at NCC har et klart mål om å være med å realisere gravefri tilknytning fra hus til offentlig vannledning, og har arbeidet med ulike løsninger også i etterkant av NoDig Challenge.

Ny utvikling og flere tester
– Oslo VAV håper å signere kontrakt med sine partnere i månedsskiftet oktober/november i år og håper å gjennomføre et nytt fullskala testprogram ved testfeltet i Ås kommune sommeren 2022. Under forutsetning av vellykkede tester vil de første prosjektene i Oslos gater bli gjennomført våren 2023. Vi har også med oss en rekke av de største byene og kommunene i Norge som følger innovasjonsprosjektet med stor interesse, og som vil være deltagende som observatører under gjennomføringen av utvikling og testing, opplyser prosjektleder Caroline Hovind Fantoft.