Produktnyheter

Optimera har lansert skybasert e-handelsløsning for proff-markedet

MinOptimera støtter proffkundenes egen verdikjede inkludert utarbeidelse av tilbud umiddelbart etter befaring, innkjøp i byggevarehus eller nett med føring på riktig prosjekt, logistikk og enkel utarbeidelse av dokumentasjon ved prosjektets slutt.

Nylig lanserte Optimera fremtidens e-handelsløsning «MinOptimera» for proffsegmentet innenfor byggevarehandel. MinOptimera-løsningen bærer samme navn som forrige versjon, men er bygd på nytt fra bunnen av med moderne skytjenester.

Utviklingen av MinOptimera er basert på kundeundersøkelser, dybdeintervjuer og analyse av anonymiserte bruksmønstre. Byggebransjen er på denne måten blitt grundig hørt gjennom hele utviklingsprosessen.

– På grunnlag av brukerinnspillene løser MinOptimera problemstillinger godt utover bare varebestilling på mobil og nett. E-handelsløsningen håndterer problemstillinger som går rett inn i proffkundenes egne behov og verdikjede fra begynnelse til slutt, sier Petter Gram, leder for e-Commerce i Optimera.

Blant annet dekker MinOptimera utarbeidelse av tilbud umiddelbart etter befaring, innkjøp i byggevarehus eller nett med føring på riktig prosjekt og enkel utarbeidelse av dokumentasjon ved prosjektets slutt.

– Optimera jobber konkret og praktisk for å løse fleste mulig oppgaver som ligger utenfor proff-kundenes egne kjerneområder. Gjennom dette skaper vi rom for at kundene skal kunne konsentrere seg om selve byggeprosjektene, sier Gram.

Mange snakker om betydningen av økt digitalisering i byggebransjen. Gram forklarer at MinOptimera er et tilsvar på dette med innovativ funksjonalitet som er godt tilpasset kundenes arbeidshverdag.

– Den skybaserte systemarkitekturen forenkler også videreutvikling i fremtiden på kundenes premisser, sier han.

Ved siden av digitalisering er logistikktjenester og miljø sentrale satsinger for Optimera. Selskapet jobber for å redusere både kundenes og sitt eget miljøfotavtrykk. Det gir Optimera-kunder et fortrinn i anbud og overfor kunder med klare miljøambisjoner.

– Brukervennlighet har stått i senter for oppmerksomheten i hele utviklingsprosessen for Min Optimera. Gjennomgående ønsket brukerne for eksempel bedre søkefunksjonalitet. I søkene dukker det nå opp flere varer, de mest relevante kommer først og sammenligning er blitt enklere. Brukerne står dessuten friere i søke-formuleringene. Det gjør det enklere å finne frem til riktige varer, forteller Helene Lundsør, e-Commerce Manager for proffsegmentet i Optimera.