Infrastruktur

Oppfordrer til mer ny teknologi

Vegdirektøren inviterte pressen til en samtale før helgen. I samtalen kom det frem både informasjon om økte rammer til vei, men også god informasjon fra vegdirektør Ingrid Dahl Hovland om tankene rundt nasjonal transportplan og markedet for øvrig. Blant annet oppfordret hun de norske aktørene å ta i bruk mer ny teknologi.

Pål Engeseth 

Uttalelsen på bruk av ny teknologi kom etter at vegdirektøren hadde fortalt pressen at vegvesenet ikke var spesielt berørt av pandemien i forhold til utsettelser, men at enkelte av deres prosjekter var forsinket på grunn av arbeidskraft fra utlandet.

–De fleste av våre prosjekter påvirkes i liten grad av pandemien. De prosjektene som påvirkes er ofte de med stor arbeidskraft intensitet, sier Ingrid Dahl Hovland.

Hun forteller at anleggsprosjekter ofte er mer maskinintensive mens byggeprosjekter som hus og betongarbeider kan ha blitt forsinket da de er mer arbeidskraft intensive.

– Når entreprenører skal bygge broer i Norge, hadde trolig norske entreprenører hatt en bedre konkurransemulighet om de hadde satset mer på ny teknologi, sa hun og viste til at norske bedrifter ofte er gode på ny teknologi.

– Jeg ønsker at bransjen kapitaliserer på mer ny teknologi og kan konkurrere på det, sa Ingrid Dahl Hovland. 

Fremtidsvyer
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland var åpen på at det siste året hadde vært utfordrende og har medført mye omstilling for mange i Statens Vegvesen. Hun viste imidlertid frem mange gode tanker knyttet til både hvilke prioriteringer som må gjøres og hvilken utvikling som vil komme.

Hun pekte på at over 40 prosent av eksport skapes av næringen som er på Sør- og Vestlandet, slik at vegnettet var viktig også i denne delen av landet. I sin presentasjon viste også vegdirektøren til Statens Vegvesen sin «heatmap» som gir dem full kontroll over norske veier i forhold til oppetider og trafikk.

– Innsamling av hva vi vet, skal hjelpe oss å utvikle oss riktig fremover, fremhever vegdirektøren og viste videre til både bærekraft mål, nullvisjon på skadde og drepte i trafikken, samt forventninger knyttet til automatisering, sikkerhet, digitalisering, aluminiumsbroer og om gode rammevilkår for å kunne gjøre en best mulig jobb.