Aktuelt

– Ønsker mer vedlikehold for pengene

(Foto: Lars Frøystein)

Bane NOR skal konkurranseutsette arbeidet med drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen fra 2021.

For å legge til rette for åpen og rettferdig konkurranse om disse tjenestene, skilles selskapet Spordrift AS ut fra Bane NOR SF, til Samferdselsdepartementet fra 1. januar 2021.

– Med overføringen av eierskapet til Spordrift fra Bane NOR til Samferdselsdepartementet sørger staten for at arbeidet med drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen kan konkurranseutsettes gradvis, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Omfanget av avtalen om drift og vedlikehold som Spordrift har med Bane NOR, vil reduseres etter hvert som disse tjenestene konkurranseutsettes.
– Regjeringen forventer at konkurransen i markedet for drift og vedlikehold gradvis vil øke. Staten vil som eier bidra til at Spordrift er en konkurransedyktig aktør i dette markedet, sier samferdselsministeren.

Innføringen av konkurranse om drifts- og vedlikeholdsoppgaver er en del av regjeringens jernbanereform.
– Målet er at konkurranse, som gjør at tilbyderne må tenke nytt og kreativt, skal gi mer drift og vedlikehold for pengene. Dette skal bidra til å redusere tallet på forsinkelser og innstillinger i togtrafikken, sier samferdselsministeren.  

Om Spordrift AS:
Spordrift AS ble etablert 1. juli 2019 i forbindelse med at Bane NOR SF skal legge til rette for konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen. Spordrift AS er Norges største aktør innen drift og vedlikehold på jernbanen, med om lag 1 200 ansatte.