Nyheter

Ønsker mer 3D-printing på byggeplassene

3D-printing kan gjøre hele verdikjeden for bygging digital, men utviklingen går for sakte, syns forskere. Illustrasjon: Shutterstock

– Brukt på riktig måte, kan 3D-printing gjøre byggenæringen mer miljøvennlig og mer lønnsom. I tillegg kan vi få bedre kvalitet på byggene, sier seniorforsker Nathalie Labonnote i SINTEF i en pressemelding. Nå vil hun ha de største aktørene på banen.

Nathalie Labonnote har fulgt utviklingen av 3D-print i byggenæringen i flere år, og sett endring i bransjen.

– Folk er nysgjerrige og samarbeider mer på tvers av fagområdene. 3D-print fører arkitekter, ingeniører og materialforskere sammen, og det har resultert i flere innovative løsninger, forteller hun.

For eksempel har forskere ved universitetet i Nantes 3D-printet et bolighus helt uten rette vinkler. Det er en ny metode for å unngå kuldebroer og redusere energitapet. 

Et arkitektkontor i Amsterdam 3D-printet en hytte av et biobasert plastmateriale – et materiale som aldri før er brukt i bygg, og som er mye mer bærekraftig en tradisjonelle byggematerialer som betong, stål og tre. 

Enkelt å spesialtilpasse løsninger
– I tillegg til at man kan bygge på nye måter, er en av de åpenbare fordelene ved 3D-print at det ikke koster mer å få spesialtilpassede løsninger, sier Labonnote.

Kunden kan dermed bestille akkurat de egenskapene hun ønsker for bygget.

Men, til tross for alle mulighetene, går utviklingen sakte. Det er bakgrunnen for at OBOS, SINTEF og Construction City inviterer hele bransjen til en idékonkurranse.

Labonnote, som er med i juryen i konkurransen, tror mange kvier seg for å satse på 3D-print fordi investeringskostnadene er store i begynnelsen. – Mange sitter nok på gjerdet og venter på at noen andre skal ta det første steget.

Må digitalisere hele byggeprosessen
Byggenæringen mangler også en god forretningsmodell for å digitaliserere hele verdikjeden.

Ingeniører og arkitekter jobber i stor grad digitalt allerede, med 3D-print kan selve byggingen også bli digital. Og først da får man med seg hele gevinsten av digitaliseringen.

Labonnote håper derfor at de største aktørene kommer på banen, de som både planlegger, detaljprosjekterer og bygger.

– Jeg håper de melder seg på og at de tenker stort, sier hun.

Forskeren tror også at mindre startups utenfor byggebransjen har mye å bidra med.

– De ser muligheter som bransjen ikke ser selv, derfor er det verdifullt å få innspill fra dem, sier Labonnote.

Les mer om konkurransen og meld deg på her