Aktuelt

Ønsker å utrede kjernekraft i Halden

Illustrasjon av et kjernekraftverk som kan produsere 2,5 TWh i året, utviklet av GE-Hitachi Nuclear

Halden kommune, Norsk Kjernekraft og Østfold Energi inngår samarbeid for å utrede Halden som lokasjon for et kjernekraftverk basert på små modulære reaktorer.

artene har stiftet​ selskapet​ Halden Kjernekraft​ AS​, som skal utrede mulighetene for å​ pro​​dusere strøm​ ved bruk av kjernekraft i Halden. Selskapet skal ​i første omgang ​utføre utredninger og kartlegginger som beslutningsunderlag for et eventuelt neste steg.

Initiativet kommer fra Halden kommune som har mer enn 60 års erfaring som vertskapskommune for IFE’s forskningsreaktor. Beslutningen om å stifte selskapet, ble tatt i Halden kommunestyre 9. november.

Trenger mer kraftproduksjon

I dag er det et kraftunderskudd i Oslo, Akershus og Østfold på 16 TWh. I tillegg har Statnett flagget at det ikke er ledig kapasitet til nytt større forbruk uten ny produksjon og økt nettkapasitet inn til Østlandet. Dette er ikke forventet før i 2035 med dagens planer og har store konsekvenser for Østfold.

– Tiden er moden for å utrede om små, modulære reaktorer (SMR) kan være en ​del ​av løsningen på kraft​mangelen​ i Østfold. Vi må sondere alle muligheter og ikke være redd​e​ for kunnskap, sier Roar Vevelstad, kommunedirektør i Halden kommune.

Lang erfaring

Halden kommune har en eierandel i Halden Kjernekraft på 20 prosent, mens Norsk Kjernekraft og Østfold Energi eier 40 prosent hver. Norsk Kjernekraft har etablert samarbeid med flere kommuner og er glade for at Halden nå kommer på banen.

– Kommunen har lang erfaring som vertskap for kjernereaktorer og besitter solid kompetanse for å ta gode beslutninger. Innbyggerne er godt vant til kjernereaktorvirksomhet, og ser at det bidrar til å skape langvarige arbeidsplasser. Det danner et svært godt utgangspunkt for et samarbeid, hvor vi undersøker grundig om kjernekraft kan bidra til å løse kommunens framtidige kraftbehov, sier Jonny Hesthammer, administrerende direktør i Norsk Kjernekraft.

– Ikke minst er det gledelig at Østfold Energi ønsker å delta i disse undersøkelsene. De har lang erfaring med etablering av kraftproduksjon, noe utredningsarbeidet vil ha stor nytte av, sier Hesthammer.

– Må ikke bli en sovepute

Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi, understreker at kjernekraft i Norge ligger langt fram i tid og ikke må bli en sovepute for nye fornybarprosjekter.

– Vi er glade for positivt vedtak fra Halden kommune. Nå ønsker vi å utrede og skaffe oss mer kunnskap i først omgang. Dette er ikke et alternativ til fornybar energi, men det kan være et supplement på lengre sikt. Moderne kjernekraft har fordeler knyttet til areal, regulerbarhet og produksjonstimer, men er fortsatt kontroversielt. Det er mange spørsmål som må besvares godt. Det er derfor vi nå ønsker å sette dette på dagsordenen, sier Vatne.

logo
Bjørn Laberg