Nyheter

Omfattende muggsoppskader i nytt sykehus

Bildet: Nytt OUH. Foto: Prosjektorganisasjon Nytt OUH

DANMARK: Omfattende muggsopp har rammet cirka 400 rom og 200 baderomskabiner til avdelinger ved det nye universitetssykehuset i Odense. Det er først og fremst fordi det nylagte taket på supersykehuset lekker – en skade som ble oppdaget i begynnelsen av 2022.

Av Bjørn Laberg

Ifølge avisen Fyens Stiftstidende er det blant annet funnet;

  • spor av mugg i isolasjonen i fasaden
  • membraner slurvet sveiset sammen
  • skjøter mot kantene av bygningen som ikke er riktig laget
  • hull i membranen
  • isolasjon som har blitt våt før eller etter påføring.

Problemene med taket på Nytt OUH er så omfattende at nesten to tredjedeler av det må repareres eller skiftes. Saneringsarbeid pågår, og ca. 12.000 m2 membran er skiftet ut.

– 33.000 m2 tak er omfattende, sier Jonas Nørrelund Lindgreen, direktør i selskapet House Test, som utvikler og analyserer muggtester.

Vanskelig å rydde områder helt

Han anslår at så å si hele konstruksjonen kan bli påvirket av muggvekst

– Nå har jeg ikke sett det, men hvis to tredjedeler av taket er lagt feil, så kan to tredjedeler av arealet ha fått regnvann, og hvis det renner ned fra de øverste etasjene og helt ned vil det umiddelbart være vanskelig å frikjenne enkelte områder helt. Jeg kan ikke huske å ha hørt om en så stor muggskade i Danmark tidligere. sier Jonas Nørrelund Lindgreen til Fyens Stiftstidende.

Nytt OUH har et areal på totalt rundt 250.000 m2.

Vannet rant direkte fra taket til stua

Kenneth Holm, som er nestleder i prosjektorganisasjonen for Nye OUH, opplyser at de øverste etasjene er spesielt berørt, men at det også er funnet vann og dermed mugg i første etasje og i deler av fasadeisolasjonen.

– Vannet kommer inn ovenfra. Betongen har en tetthetsgrad, men den er ikke 100 % tett, så når vannet kommer inn, renner den rundt. Den løper ikke bare vertikalt gjennom betongen, men løper og finner et hull et sted. Vi har sett at vannet har strømmet direkte fra taket til stua, forklarer han.

Det italienske selskapet Macko srl delte takkontrakten med Jysk Tagpap, men førstnevnte er siden overtatt. Det har vist seg at vanninntrengningen og dermed muggsoppen ikke er begrenset til én bygning eller ett område av bygget, men har spredt seg over det meste av taket. De største skadene har skjedd i Kunnskapsområdet, hvor det blant annet er laboratorier, forskningsanlegg, auditorier og Forbindelsessonen, hvor sykehuset er fysisk knyttet til Syddansk Universitet.

Situasjonen eskalerte

Kenneth Holm forklarer at det ofte er vann i kanalene på betongdekkene, som vil dryppe av over tid

– Det er helt normalt at kanalene må tømmes, og på så mange kvadratmeter er det urealistisk å ikke finne et hull i membranen et sted. Der vann kom inn, ble det håndtert og registrert.

Det gikk derfor litt tid før det ble konstatert at det var symptomatisk, og at det fortsatt kom vann inn på de stedene hvor den italienske totalentreprenøren JV CMB/ Itinera og prosjektorganisasjonen hadde registrert og håndtert vannet. Mens de verste takskadene ble reparert, kunne vannet som allerede hadde trengt inn, samt nytt vann, spre seg videre rundt i bygget og skape grobunn for mugg flere steder.

– Det var en periode med mye regn for ett år siden, og det eskalerte. Og derfor bestemte vi oss for å intensivere tilsynet for å få situasjonen under kontroll, sier Kenneth Holm.

Den pågående utbedringen forventes å vare i ett og et halvt år totalt.

KILDE: Dagens Byggeri / Fyens Stiftstidende