Nyheter

Ombruk på radaren på Fornebu

Bildet: Team Resirqel: Bak fra venstre: Olav W. Sunde, Martin Skarderud, Malene Eldegard Leirpoll og Per F. Jørgensen. Foran fra venstre: Martin S. Eid, Lene Westeng, Lasse Kilvær og Annagha Mital

Ombruksspesialisten Resirqel vinner attraktivt prestisjeoppdrag for Bærum kommune.

Bærum kommune Eiendom innbød i mai til konkurranse om kontrakt i prosjektet Fornebu Flytårnet – Kartlegging av materialer egnet for ombruk. Kontrakten består av kartleggings- og utredningsarbeid knyttet til sirkulær materialutnyttelse i kommunens bygningsmasse på Fornebu.

Dette prosjektet er et bidrag for å øke innsikt og kompetansen innen sirkulær økonomi, slik at vi kan stille bedre krav og gjennomføre tiltak som nytter. Resirqel har satt sammen en gruppe med bred kompetanse for å gjennomføre prosjektet og Bærum kommune ser frem til samarbeidet, sier prosjektleder Thea Mork Kummen i Bærum kommune i en pressemelding.

Kontrakten er en del av et større konseptutredningsprosjekt som Bærum kommune har mottatt støtte fra Enova til å gjennomføre. Konkurransegrunnlaget ble sendt ut til totalt fire tilbydere. 

Vi er glade for å bli tildelt dette spennende oppdraget, i konkurranse med toppede lag fra alle de andre tilbyderne. Vi er veldig fornøyde med å ha fått satt sammen et så godt og kompetent team som skal levere oppdraget, melder partner i Resirqel, Martin Eid.

I tillegg til intern kompetanse har Resirqel hentet inn solide ressurser fra deres samarbeidspartner Vill Energi AS på analyse og beregninger, og de viderefører også samarbeidet fra tidligere prosjekter med Prosjektservice AS på demontering og ombruksmontasje.

Bærum kommunes utlysning er enda et prosjekt i rekken hvor ombruk av eksisterende bygg løftes opp og har prioritet, det er et tydelig signal om at ombruk og sirkulærøkonomi er et marked i rask vekst. Det er også byggebransjens ansvar å ta denne utfordringen nå, forklarer Per F. Jørgensen i Vill Energi AS.

Team Resirqel ser nå frem til å bistå Bærum kommune Eiendom med å oppnå nye bærekraftsmål med sirkulær materialutnyttelse av komponenter fra deres bygningsmasse.