Nyheter

OBOS-prisene opp 3,2 prosent i Oslo

Illustrasjonsbilde: Gartnerløkka i Oslo. Foto: Jiri Havran

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg med 3,2 prosent fra juni til juli. De siste tolv månedene har prisene steget 12,3 prosent.

Ifølge sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS er prisoppgangen i juli større enn vanlig, men må ses i lys av at det er solgt en høyere andel små leiligheter enn i juni. I juni var det motsatt. Det ble da solgt mange større boliger, noe som førte til prisfall.

Monsvold presiserer at tallene må tolkes med større varsomhet enn normalt fordi det er få omsetninger å måle utviklingen på i juli.

– Juni og juli samlet sett viser at det har vært svak prisoppgang i hovedstaden denne sommeren, sier Sissel Monsvold i en pressemleding.

På landsbasis steg OBOS-prisene 2,3 prosent i juli, mens de er opp 10,8 prosent de tolv siste månedene.

Høy aktivitet i juli

Etterspørselen etter OBOS-boliger holdt seg høy til juli å være, selv om omsetningen ikke nådde opp på rekordnivået fra juli i fjor. Det ble omsatt 9 prosent flere boliger i juli i år enn snittet de siste fem årene. OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo. Kvadratmeterprisen var i juli 76 052 kroner i Oslo-området og på landsbasis 65 652 kroner.

Venter moderat prisfall i høst

– Det er god aktivitet og høy etterspørsel i boligmarkedet i hovedstaden, og antall boliger til salgs ved inngangen til juli var lavere enn tidligere år. Arbeidsledigheten har også falt en del. Dette er isolert sett med på å trekke prisene opp. Samtidig er balansen mellom tilbud og etterspørsel bedre enn den var på starten av året, og økt rente vil kunne dempe prisene framover. Alt tyder på at Norges Bank vil sette opp renten i september, og det er stor sannsynlighet for at det kommer et nytt rentehopp i desember. Vi tror derfor på svakt prisfall utover høsten etter noe oppgang i august. Det er også i tråd med normalt sesongmønster. Boligmarkedet virker i det store og hele å være i god balanse, sier sjeføkonom Sissel Monsvold.

Et allerede høyt prisnivå på boliger virker også dempende på boligprisene. Monsvold mener ustrakt bruk av hjemmekontor og begrensede forbruksmuligheter har bidratt til økt boligetterspørsel under pandemien. Denne effekten vil trolig bli mindre etter hvert som samfunnet åpnes enda mer opp og folk kan bruke penger på reiser og andre ting. Samtidig kan folketilveksten i Oslo etter hvert tilta. Dette vil – sammen med lav igangsetting av nye boliger – kunne bidra til å dempe prisfallet i hovedstaden, mener Monsvold.

Byggetakten bør økes

Hun understreker viktigheten av å få opp tempoet i regulering av nye boliger, spesielt i Oslo. Jevn og høy nyboligbygging er sentralt for å dempe boligprisveksten og sikre stabile priser over tid. Daglig leder Hans Anders Skjølberg i OBOS Eiendomsmeglere er ikke overrasket over den siste prisoppgangen i Oslo.

– Vi er like lite overrasket over oppgangen i juli som nedgangen i juni. Dog er utslaget igjen større enn forventet. Vi tenker prishoppet i juli er en korreksjon etter prisfallet i juni som henger sammen med at det da ble solgt en større andel store boliger.